AKTUALNOŚCI
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze na dzień 20 maja 2019 r.
Data dodania: 12 kwiecień 2019

Na podstawie § 16 punktu 3 Statutu Spółki Zarząd Elektromont S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 20 maja 2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze przy ul. Ludwika Waryńskiego 18. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego […]Raport roczny Elektromont S.A. za rok 2018
Data dodania: 12 kwiecień 2019

Zarząd Elektromont S.A.  przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2018. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Pismo zarządu i wybrane dane finansowe Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z badania Sprawozdanie Zarządu z działalności Oświadczenia Zarządu Oświadczenie […]RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – marzec 2019
Data dodania: 12 kwiecień 2019

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za marzec 2019roku.   Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.Istotna informacja
Data dodania: 10 kwiecień 2019

W nawiązaniu do komunikatu ESPI 25/2018 z dnia 29.05.2018 oraz  40/2018 z  dnia 01.10.2018 r.  Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu Aneks do Umowy na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji – Budowa Hali Produkcyjnej i Magazynowej   wraz  z budynkami biurowo-socjalnymi   firmy   TECE  INDUSTRIAL  Sp. […]Istotna informacja
Data dodania: 29 marzec 2019

W nawiązaniu do komunikatu ESPI 41/2018 z  dnia 11.10.2018 r.  Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie  Aneks do Umowy na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji – Rozbudowa zakładu produkcyjnego UMICORE w Nowej Rudzie. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie […]Istotna informacja
Data dodania: 15 marzec 2019

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Warbud S.A. kolejną Umowę na wykonanie prac dodatkowych w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej w budynku biurowo-usługowym przy ulicy Piłsudskiego 101 we Wrocławiu. W ocenie Zarządu otrzymana Umowa będzie miała wpływ na realizację celów finansowych Spółki w 2019 roku.   Podstawa prawna: Art. 17 Ust. 1 MarWspółpraca z Zespołem Szkół w Piechowicach
Raport za I kwartał 2017

Notowania online

REALIZACJE
Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy.
Hala magazynowa CCC w Polkowicach
Wykonanie robót elektrycznych dla zadania: ZWR Polkowice
Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.
Zorka - Zakład Produkcji Mebli