AKTUALNOŚCI
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROMONT S.A. w dniu 20 maja 2019 r. do momentu ogłoszenia przerwy w WZA
Data dodania: 20 maj 2019

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromont S.A.  w dniu 20 maja 2019 r. do momentu ogłoszenia przerwy w WZA   Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” […]Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze na dzień 18 czerwca 2019 r.
Data dodania: 20 maj 2019

Na podstawie § 16 punktu 3 Statutu Spółki Zarząd Elektromont S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 18 czerwca 2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze przy ul. Ludwika Waryńskiego 18. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego […]Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROMONT S.A.
Data dodania: 20 maj 2019

ELEKTROMONT S.A.  informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROMONT S.A. w dniu 20 maja 2019 roku podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do 18 czerwca 2019 roku, do godziny 10.00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki w  Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 18.   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy […]Istotna informacja
Data dodania: 16 maj 2019

Zarząd Elektromont S.A. otrzymał od Atlas Ward Polska Sp. z o.o. informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych dla zadania: rozbudowa zakładu Bridgestone w Stargardzie w zakresie budynków: Curring, Skład Odpadów oraz TTR. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki wykonywanych prac zostaną określone w […]Raport za I kwartał 2019 roku
Data dodania: 14 maj 2019

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje Raport za IQ2019 za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – kwiecień 2019
Data dodania: 14 maj 2019

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za kwiecień 2019 roku.   Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.Współpraca z Zespołem Szkół w Piechowicach
Raport za I kwartał 2017

Notowania online

REALIZACJE
Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy.
Hala magazynowa CCC w Polkowicach
Wykonanie robót elektrycznych dla zadania: ZWR Polkowice
Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.
Zorka - Zakład Produkcji Mebli