AKTUALNOŚCI
Istotna informacja
Data dodania: 27 czerwiec 2016

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od firmy Pre-Fabrykat Sp. z o.o.    informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie robót elektrycznych w budynku produkcyjno-magazynowym na obiekcie Wepa Proffessional Piechowice S.A. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.   Pozostałe warunki zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. [...]Powołanie członków Rady Nadzorczej Elektromont S.A. nowej kadencji.
Data dodania: 21 czerwiec 2016

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2016 roku powołało następujących członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję: – Tadeusz Mazur – Piotr Nachmann – Janina Rabiej – Andrzej Kubasiak -  Agnieszka Trela – Kamil Suchański – pracuje w firmie EKOBOX S.A.  od 1996 roku, w tym [...]Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROMONT S.A. w dniu 21 czerwca 2016 r.
Data dodania: 21 czerwiec 2016

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromont S.A.  w dniu 21 czerwca 2016 r. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”   Załącznik: Podjęte uchwałyWykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2016 r.
Data dodania: 21 czerwiec 2016

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Elektromont S.A. w dniu 21 czerwca 2016 r. Charążka Wiesław Liczba akcji: 518 345 Liczba głosów: 518 345 % udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 8,82% % udział w ogólnej liczbie głosów: 7,97%   EKOBOX  [...]Istotna informacja
Data dodania: 20 czerwiec 2016

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od firmy Takenaka EUROPE GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce   informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie robót na budowie fabryki AKS w Żarowie. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym [...]RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – MAJ 2016
Data dodania: 14 czerwiec 2016

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za maj2016 roku.   Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.Raport za I kwartał 2016
Prev
Next

Notowania online

REALIZACJE
Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy.
Hala magazynowa CCC w Polkowicach
Wykonanie robót elektrycznych dla zadania: ZWR Polkowice
Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.
Zorka - Zakład Produkcji Mebli
Prev
Next