AKTUALNOŚCI
Istotna informacja
Data dodania: 21 wrzesień 2016

W nawiązaniu do komunikatu 13/2016 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od firmy Energy Investors Group S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę na wykonanie robót elektrycznych na „Budowie nowoczesnego ośrodka radioterapii” w Zgorzelcu. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu podpisana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację [...]RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – SIERPIEŃ 2016
Data dodania: 14 wrzesień 2016

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za sierpień2016 roku.   Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku – “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.  Istotna informacja
Data dodania: 6 wrzesień 2016

W nawiązaniu do komunikatu 6/2016-EBI, 55/2015-EBI oraz 60/2015-EBI Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Skanska S.A.  Aneks do Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych –  Leroy Merlin w Jeleniej Górze. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu otrzymany Aneks będzie miał wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki [...]Zmiany w składzie Zarządu Elektromont S.A.
Data dodania: 2 wrzesień 2016

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż dnia 2 września 2016 r. Rada Nadzorcza Elektromont S.A. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1.10.2016 r.  Pana Mirosława Matwijowa do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Elektromont S.A. na okres trwającej wspólnej z pozostałymi Członkami Zarządu III kadencji Zarządu. Poniżej informacje nt. kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Pana Mirosława Matwijowa.   Wykształcenie [...]Raport za II kwartał 2016
Raport za I kwartał 2016
Prev
Next

Notowania online

REALIZACJE
Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy.
Hala magazynowa CCC w Polkowicach
Wykonanie robót elektrycznych dla zadania: ZWR Polkowice
Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.
Zorka - Zakład Produkcji Mebli
Prev
Next