AKTUALNOŚCI
Istotna informacja
Data dodania: 15 marzec 2019

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Warbud S.A. kolejną Umowę na wykonanie prac dodatkowych w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej w budynku biurowo-usługowym przy ulicy Piłsudskiego 101 we Wrocławiu. W ocenie Zarządu otrzymana Umowa będzie miała wpływ na realizację celów finansowych Spółki w 2019 roku.   Podstawa prawna: Art. 17 Ust. 1 MarRAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – luty 2019
Data dodania: 14 marzec 2019

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za luty 2019 roku.   Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.  Istotna informacja
Data dodania: 7 marzec 2019

W nawiązaniu do komunikatu ESPI 41/2018 z  dnia 11.10.2018 r.  Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie  Aneks do Umowy na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji – Rozbudowa zakładu produkcyjnego UMICORE w Nowej Rudzie. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie […]Istotna informacja
Data dodania: 22 luty 2019

W nawiązaniu do konunikatu ESPI 37/2018 z  dnia 1.08.2018 r.  Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od „Projekt Beethovena – Projekt Echo – 122 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Kielcach Aneks do Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z dokumentacją kontraktową. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót […]Istotna informacja
Data dodania: 21 luty 2019

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od TAKENAKA EUROPE GmbH z siedzibą Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1  List Intencyjny w zakresie  wykonania prac elektrycznych na Projekcie Modyfikacje  AKS Żarów 2019. Pozostałe warunki wykonywanych prac zostaną określone w Umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie. W ocenie Zarządu otrzymane zlecenie Elektromont S.A. będzie miało istotny […]Raport za IV kwartał 2018 roku
Data dodania: 14 luty 2019

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje Raport za IVQ2018   za okres od 1 października do 31 grudnia 2018 roku. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”Współpraca z Zespołem Szkół w Piechowicach
Raport za I kwartał 2017

Notowania online

REALIZACJE
Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy.
Hala magazynowa CCC w Polkowicach
Wykonanie robót elektrycznych dla zadania: ZWR Polkowice
Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.
Zorka - Zakład Produkcji Mebli