AKTUALNOŚCI
Istotna informacja
Data dodania: 25 maj 2016

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od firmy STIGAL z siedzibą w Legnicy informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie robót elektrycznych dla inwestycji „Budowa hali produkcyjnej z budynkiem socjalno-biurowym i kompletnym zagospodarowaniem terenu Złotniki gmina Krotoszyce” Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki zostaną określone w umowie, [...]Istotna informacja
Data dodania: 24 maj 2016

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Mirbud S.A. informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie robót elektrycznych i niskoprądowych, zewnętrznych i wewnętrznych w nowej siedzibie „Liceum Ogólnokształcącego nr V z kompleksem rekreacyjno- sportowym i zagospodarowaniem terenu  ulica J. Kuronia 14 we Wrocławiu”. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. [...]Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze na dzień 21 czerwca 2016 r.
Data dodania: 20 maj 2016

Na podstawie § 16 punktu 3 Statutu Spółki Zarząd Elektromont S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 21 czerwca 2016 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze przy ul. Ludwika Waryńskiego 18. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości [...]Raport za I kwartał 2016 roku
Data dodania: 13 maj 2016

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – KWIECIEŃ 2016
Data dodania: 13 maj 2016

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za kwiecień 2016 roku.   Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.Raport za I kwartał 2016
Prev
Next

Notowania online

REALIZACJE
Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy.
Hala magazynowa CCC w Polkowicach
Wykonanie robót elektrycznych dla zadania: ZWR Polkowice
Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.
Zorka - Zakład Produkcji Mebli
Prev
Next