AKTUALNOŚCI
RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – czerwiec 2019
Data dodania: 12 lipiec 2019

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za czerwiec 2019 roku.   Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.  Powołanie członków Rady Nadzorczej Elektromont S.A. nowej kadencji.
Data dodania: 18 czerwiec 2019

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2019 roku powołało następujących członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję: – Tadeusz Mazur – Piotr Nachmann – Andrzej Kubasiak –  Agnieszka Trela – Kamil Suchański   Życiorysy zawodowe powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji znajdują się na stronie […]Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROMONT S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r.
Data dodania: 18 czerwiec 2019

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromont S.A.  w dniu 18 czerwca 2019 r. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”   Załącznik: Podjęte uchwałyWykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2019 r.
Data dodania: 18 czerwiec 2019

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Elektromont S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r. Charążka Wiesław Liczba akcji: 518 345 Liczba głosów: 518 345 % udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 8,68% % udział w ogólnej liczbie głosów: 7,97%   EKOBOX  […]Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROMONT S.A. powziętych w dniu 18 czerwca 2019r. tj. po wznowieniu obrad przerwanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego pierwotnie na dzień 20 maja 2019 r.
Data dodania: 18 czerwiec 2019

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromont S.A.  powziętych w dniu 18 czerwca 2019r. tj.  po wznowieniu obrad przerwanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego pierwotnie na dzień 20 maja 2019 r.   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wznowiło w dniu 18 czerwca 2019 roku obrady po przerwie ogłoszonej w dniu […]: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpoczętym w dniu 20 maja 2019 r. i kontynuowanym w dniu 18 czerwca 2019r.
Data dodania: 18 czerwiec 2019

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektromont S.A. kontynuowanym w dniu 18 czerwca 2019 r. Charążka Wiesław Liczba akcji: 518 345 Liczba głosów: 518 345 % udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10,80% % udział w ogólnej liczbie głosów: 7,97%   […]Współpraca z Zespołem Szkół w Piechowicach
Raport za I kwartał 2017

Notowania online

REALIZACJE
Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy.
Hala magazynowa CCC w Polkowicach
Wykonanie robót elektrycznych dla zadania: ZWR Polkowice
Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.
Zorka - Zakład Produkcji Mebli