AKTUALNOŚCI
Istotna informacja
Data dodania: 27 sierpień 2016

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od firmy Takenaka EUROPE GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie instalacji na budowie zakładów Borgers w Złotoryi. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonywanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Szczegółowy zakres wykonywanych prac oraz etapowanie zostaną określone w umowie, o której Emitent [...]Istotna informacja
Data dodania: 24 sierpień 2016

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od firmy Energy Investors Group S.A. z siedzibą w Warszawie informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie robót elektrycznych na „Budowie nowoczesnego ośrodka radioterapii” w Zgorzelcu. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w [...]Otrzymanie Aneksu
Data dodania: 16 sierpień 2016

W nawiązaniu do komunikatu nr 8/2016 – EBI z dnia 31.03.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Navimor Invest S.A. podpisany Aneks do Umowy na zadanie pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”. [...]Raport za II kwartał 2016 roku
Data dodania: 12 sierpień 2016

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – LIPIEC 2016
Data dodania: 12 sierpień 2016

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za lipiec 2016 roku.   Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku – “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.Otrzymanie Umowy
Data dodania: 5 sierpień 2016

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Mirbud S.A. umowę na wykonanie robót elektrycznych i niskoprądowych, zewnętrznych i wewnętrznych w nowej siedzibie „Liceum Ogólnokształcącego nr V z kompleksem rekreacyjno- sportowym i zagospodarowaniem terenu  ulica J. Kuronia 14 we Wrocławiu”. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają [...]Raport za I kwartał 2016
Prev
Next

Notowania online

REALIZACJE
Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy.
Hala magazynowa CCC w Polkowicach
Wykonanie robót elektrycznych dla zadania: ZWR Polkowice
Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.
Zorka - Zakład Produkcji Mebli
Prev
Next