AKTUALNOŚCI
RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – LISTOPAD 2018
Data dodania: 14 grudzień 2018

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje do publicznej wiadomości  raport za listopad roku.   Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.Otrzymanie Aneksu
Data dodania: 12 grudzień 2018

W nawiązaniu do komunikatu 50/2015 – EBI z dnia 29.09.2015 r., 65/2015 – EBI z dnia 28.12.2015 r. , 26/2017 – ESPI z dnia 07.08.2017 r., 4/2018 – ESPI z dnia 07.02.2018 r. oraz 20/2018 – ESPI z dnia 14.05.2018r.  Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od firmy Warbud S.A. Aneks do Umowy na wykonanie […]Istotna informacja
Data dodania: 10 grudzień 2018

Zarząd Elektromont S.A., w nawiązaniu do komunikatu nr 32/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki, tj. – badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz 2018 rok; informuje, że w dniu 10 grudnia 2018 r. podjął decyzję o wypowiedzeniu w trybie art. 66 ust. […]Istotna informacja
Data dodania: 21 listopad 2018

W nawiązaniu do komunikatu 24/2017 z dnia 10.07.2017 oraz 27/2017 z dnia 07.08.2017 r.  Zarząd Elektromont S.A. informuje, że podpisał z Centrum Medycznym Karpacz  z siedzibą w Karpaczu, ul. Myśliwska 13  Aneks do Umowy na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji – Centrum Medyczne Karpacz. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. […]Raport za III kwartał 2018 roku
Data dodania: 14 listopad 2018

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje Raport za IIIQ2018 za okres od 1 lipca do 30 września 2018 roku. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – PAŹDZIERNIK 2018
Data dodania: 14 listopad 2018

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za październik 2018 roku.   Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.Współpraca z Zespołem Szkół w Piechowicach
Raport za I kwartał 2017

Notowania online

REALIZACJE
Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy.
Hala magazynowa CCC w Polkowicach
Wykonanie robót elektrycznych dla zadania: ZWR Polkowice
Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.
Zorka - Zakład Produkcji Mebli