AKTUALNOŚCI
Raport za III kwartał 2018 roku
Data dodania: 14 listopad 2018

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje Raport za IIIQ2018 za okres od 1 lipca do 30 września 2018 roku. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – PAŹDZIERNIK 2018
Data dodania: 14 listopad 2018

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za październik 2018 roku.   Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.Istotna informacja
Data dodania: 15 październik 2018

W nawiązaniu do komunikatu 17/2018 z dnia 10.04.2018 r. oraz 38/2018 z dnia 13.09.2018 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu Aneks do Umowy na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji – Magazyn wysokiego składowania dla CCC w Polkowicach. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót […]RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – WRZESIEŃ 2018
Data dodania: 12 październik 2018

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za wrzesień 2018 roku.   Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.Istotna informacja
Data dodania: 11 październik 2018

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że podpisał z STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie Umowę na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji – Rozbudowa zakładu produkcyjnego UMICORE w Nowej Rudzie. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. W […]Istotna informacja
Data dodania: 1 październik 2018

W nawiązaniu do komunikatu 25/2018 – ESPI z dnia 29.05.2018 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu Umowę na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji – Budowa Hali Produkcyjnej i Magazynowej wraz z budynkami biurowo-socjalnymi firmy TECE INDUSTRIAL Sp. z o.o. w Strzelinie. Wynagrodzenie za […]Współpraca z Zespołem Szkół w Piechowicach
Raport za I kwartał 2017

Notowania online

REALIZACJE
Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy.
Hala magazynowa CCC w Polkowicach
Wykonanie robót elektrycznych dla zadania: ZWR Polkowice
Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.
Zorka - Zakład Produkcji Mebli