AKTUALNOŚCI
RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – CZERWIEC 2016
Data dodania: 14 lipiec 2016

           Zarząd Elektromont S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za czerwiec2016 roku.   Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku – “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.  Podpisanie aneksów
Data dodania: 12 lipiec 2016

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że podpisał z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dwa Aneksy przedłużające okresy kredytowania. Pierwszy Aneks dot. kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 300 000,00 PLN. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest: – gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 180 000,00 PLN – weksel własny In blanco, – [...]Otrzymanie umowy
Data dodania: 7 lipiec 2016

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Galaxy – Projekt Echo – 106 Sp. z o.o. Sp. komandytowa Umowę na wykonanie robót polegających na wykonaniu instalacji elektrycznych i  robót dotyczących instalacji SAP i DSO. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 3 830 000,00 PLN netto. Zakończenie prac nastąpi do dnia  15.08.2017 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają [...]Istotna informacja
Data dodania: 27 czerwiec 2016

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od firmy Pre-Fabrykat Sp. z o.o.    informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie robót elektrycznych w budynku produkcyjno-magazynowym na obiekcie Wepa Proffessional Piechowice S.A. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.   Pozostałe warunki zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. [...]Raport za I kwartał 2016
Prev
Next

Notowania online

REALIZACJE
Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy.
Hala magazynowa CCC w Polkowicach
Wykonanie robót elektrycznych dla zadania: ZWR Polkowice
Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.
Zorka - Zakład Produkcji Mebli
Prev
Next