AKTUALNOŚCI
Istotna informacja
Data dodania: 24 maj 2018

W nawiązaniu do komunikatów: 11/2018 z dnia 6 marca 2018 r. , 28/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. oraz 35/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.  Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż otrzymał od Budimex S.A. aneks do Umowy na wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych na zadaniu pn. „Rozbudowa Hali Bridgestone w […]Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze na dzień 18 czerwca 2018 r.
Data dodania: 18 maj 2018

Na podstawie § 16 punktu 3 Statutu Spółki Zarząd Elektromont S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 18 czerwca 2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze przy ul. Ludwika Waryńskiego 18. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego […]Istotna informacja
Data dodania: 16 maj 2018

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Tauron Ekoenergia z siedzibą w Jeleniej Górze informację o wyborze oferty konsorcjum firm:  Przedsiębiosrstwo Badawczo – Wdrożeniowe OLMEX S.A. z siedzibą w  Barczewie – Lider Konsorcjum oraz Elektromont S.A. – Partner Konsorcjum   na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji pod nazwą „FW Marszewo – projekt, dostawa i montaż urządzeń […]Raport za I kwartał 2018 roku
Data dodania: 15 maj 2018

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku. – pobierz Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”Otrzymanie Aneksu
Data dodania: 14 maj 2018

W nawiązaniu do komunikatu 50/2015 – EBI z dnia 29.09.2015 r., 65/2015 – EBI z dnia 28.12.2015 r. , 26/2017 – ESPI z dnia 07.08.2017 r. oraz 4/2018 – ESPI z dnia 07.02.2018 r.  Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od firmy Warbud S.A. Aneks do Umowy na wykonanie prac wykończeniowych w zakresie branży elektrycznej […]RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – KWIECIEŃ 2018
Data dodania: 14 maj 2018

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za kwiecień 2018 roku.   Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.  Współpraca z Zespołem Szkół w Piechowicach
Raport za I kwartał 2017

Notowania online

REALIZACJE
Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy.
Hala magazynowa CCC w Polkowicach
Wykonanie robót elektrycznych dla zadania: ZWR Polkowice
Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.
Zorka - Zakład Produkcji Mebli