AKTUALNOŚCI
RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – WRZESIEŃ 2016
Data dodania: 14 październik 2016

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za wrzesień 2016 roku.   Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku – “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.  Istotna informacja
Data dodania: 21 wrzesień 2016

W nawiązaniu do komunikatu 13/2016 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od firmy Energy Investors Group S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę na wykonanie robót elektrycznych na „Budowie nowoczesnego ośrodka radioterapii” w Zgorzelcu. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu podpisana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację [...]Raport za II kwartał 2016
Raport za I kwartał 2016
Prev
Next

Notowania online

REALIZACJE
Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy.
Hala magazynowa CCC w Polkowicach
Wykonanie robót elektrycznych dla zadania: ZWR Polkowice
Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.
Zorka - Zakład Produkcji Mebli
Prev
Next