2009

Lipiec 2009

do 14 VII 2009 r. – Publikacja raportu  za czerwiec 2009 rok   –  pobierz raport

Sierpień 2009

do 4 VIII 2009 r. -Publikacja raportu półrocznego    – pobierz raport

do 14 VIII 2009 r. -Publikacja raportu za lipiec 2009 rok    – pobierz raport

Wrzesień 2009

do 14 IX 2009 r. -Publikacja raportu  za sierpień 2009 rok    – pobierz raport

Październik 2009

do 14 X 2009 r. -Publikacja raportu  za wrzesień 2009 rok    – pobierz raport

15 X 2009 – Uczestnictwo w IV Kongresie Spółek Giełdowych SEG – Warszawa, Zamek Królewski

29 X 2009 – Uczestnictwo w spotkaniu dla przyszłych emitentów giełdowych „Rynek giełdowy- źródło kapitału dla przedsiębiorstw”  – Wrocław, Hotel Qubus

Listopad 2009

do 14 XI 2009 r. -Publikacja raportu za październik 2009 rok    – pobierz raport

do 14 XI 2009r. -Publikacja raportu za III kwartał 2009 rok        –pobierz raport

27-29 XI 2009 – Uczestnictwo w Forum Akcjonariat oraz Konferencji Profesjonalny Inwestor- Władysławowo, Hotel Velaves

Grudzień 2009

do 14 XII 2009 r. -Publikacja raportu za listopad 2009 rok – pobierz raport