Dział Efektywności Energetycznej

Efektywna energia z Elektromont S.A.
Audyty efektywności energetycznej
Racjonalizacja kosztów użytkowania i zakupu energii
Doradztwo energetyczne
Pozyskiwanie dotacji na rozwiązania energooszczędnościowe


Efektywna energia z Elektromont S.A.

W dobie rosnących cen energii elektrycznej odbiorcy przemysłowi i instytucjonalni coraz większą uwagę przypisują zagadnieniu racjonalnego użytkowania różnego rodzaju energii. Często jednak bywa tak, że świadomość kosztów ponoszonych na zakup energii jest duża natomiast wiedza na temat tego w jaki sposób ograniczyć wydatki na energię i jakie są możliwości techniczno-ekonomiczne bardzo ogólna bądź niewielka. Dlatego też nasza firma przychodzi z pomocą odbiorcom przemysłowym i instytucjonalnym w zakresie efektywnego zakupu i użytkowania energii w ich obiektach. Oferujemy szeroki wachlarz usług z branży energetycznej, a wieloletnie doświadczenie naszych pracowników gwarantuje Państwu usługi na najwyższym poziomie.


Audyty efektywności energetycznej

Podstawowym narzędziem służącym poprawie efektywności energetycznej w obsługiwanych przez nas obiektach przemysłowych i instytucjonalnych jest audyt efektywności energetycznej. Szczegółowy zakres audytu określony został w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012r. Stanowi on punkt wyjścia wszelkich prowadzonych przez nas analiz wielokryterialnych mających wykazać możliwości, obszary i wielkości potencjalnych do osiągnięcia oszczędności energii w Państwa obiektach. Przeprowadzane przez nas audyty są wykonywane w oparciu o pomiary rzeczywistych parametrów pracy wszelkiego rodzaju urządzeń oraz punktów rozdziału energii. Dysponujemy wysokiej jakości sprzętem pomiarowym, który gwarantuje że jakość wykonywanych pomiarów jest miarodajna i rzetelna. Szczegółowy zakres wykonywanych przez nas audytów znajdą Państwo w naszej ofercie.


Racjonalizacja kosztów użytkowania i zakupu energii

Przeprowadzane przez naszych pomiarowców badania i pomiary obrazują nam stan faktyczny urządzeń i gospodarki energetycznej obiektu badanego. Dzięki temu mamy podstawę do analiz racjonalizatorskich, które pozwolą na obniżenie nie tylko kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej ale także kosztów związanych z jej zużywaniem. Pozwala to także, po zakończonym audycie efektywności energetycznej, na wprowadzenie systemu zarządzania energią wśród obsługi maszyn i urządzeń na terenie obiektu, który w zależności o rodzaju pracy może mieć istotny wpływ na wielkość zużywanej w procesach produkcyjnych energii.


Doradztwo energetyczne

Oferta Działu Efektywności Energetycznej obejmuje również doradztwo energetyczne w zakresie różnego rodzaju przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w obiektach przemysłowych i instytucjonalnych. Na Państwa życzenie możemy przeprowadzić w oparciu o metodę AHP, analizy wielokryterialne poszczególnych rozwiązań modernizacyjnych mające wskazać rozwiązanie najbardziej preferowane z punktu widzenia wymagań postawionych przez zlecającego. Współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami naukowymi Politechniki Wrocławskiej co gwarantuje rozwiązywanie najbardziej skomplikowanych problemów z zakresu energetyki.


Pozyskiwanie dotacji na rozwiązania energooszczędnościowe

W przypadku podjęcia współpracy w zakresie wykonawstwa modernizacji wynikających bezpośrednio z raportu audytowego, zajmujemy się kompleksowo przygotowaniem wszelkiego rodzaju dokumentacji modernizacyjnych dla instytucji finansowych m.in.: NFOŚiGW, ARP, BOŚ w celu uzyskania środków inwestycyjnych. Zajmujemy się również przygotowaniem wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki do uczestnictwa w przetargu o wydanie dla naszych klientów świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów.