Autoryzowany Doradca

Autoryzowanym Doradcą Elektromont S.A. był Ruciński i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z zawartymi umowami Autoryzowany Doradca świadczył usługi doradztwa w zakresie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych, a w szczególności w  obszarze:

  • Przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną w tym badanie planu przekształcenia zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych.
  • Badania rocznych sprawozdań finansowych Elektromont Sp. z o.o. za rok 2007 i 2008 oraz Elektromont S.A. za rok 2008, 2009, 2010 i 2011
  • Pełnienia funkcji doradcy finansowego Elektromont S.A. w procesie dążenia do rozpoczęcia notowań na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A.
  • Pomocy w sporządzeniu Dokumentu Informacyjnego wymaganego przez Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu.
  • Pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy.

Kancelaria Ruciński i Wspólnicy, jako Autoryzowany Doradca rynku NewConnect zapewnia spółkom pomoc na wszystkich szczeblach procesu wchodzenia na ww. rynek, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Kancelaria wpisana jest również na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 3105.

Szerokie spektrum działalności Kancelarii, obejmuje także m.in. badanie planów przekształcenia oraz sprawozdań założycielskich, sporządzanie wycen, analiz i opinii.

Nagrody:

  • III miejsce pod względem ilości Spółek wprowadzonych na rynek NewConnect w rankingu Lider NewConnect 2008,
  • wyróżnienie Gazety Finansowej „Finansista Roku 2007” za wkład w rozwój i funkcjonowanie rynku giełdowego w tym NewConnect.

Kontakt:

Ruciński i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o.

ul. Śniadeckich 17

00-654 Warszawa

tel.: 22/ 627 40 05

fax: 22/ 627 40 04

e-mail: office@adamrucinski.com

http://www.adamrucinski.com/