Biuro Zarządu/Sekretariat

Sekretariat

Monika Kocioła

tel/ 75/64 58 900

jelenia.gora@elektromont.pl

 

Specjalista w  Biurze Zarządu, Relacje Inwestorskie

Monika Kujawa

tel. 75/ 64 58 915

zarzad@elektromont.pl

 

Pełnomocnik Zarządu ds. Klientów Strategicznych

Ryszard Saczyński

tel.: 602 607 129, 71 321 10 96

fax.: 71 325 21 30

r.saczynski@elektromont.pl