Dyrektor Handlowy

Dyrektor Handlowy

Waldemar Żurawski

tel. 691 968 014

w.zurawski@elektromont.pl

Zastępca Dyrektora Handlowego

Marcin Posoń

tel. 608 286 965

m.poson@elektromont.pl