Dział Zakupów

Dyrektor ds. Zakupów

Kacper Makowiec

tel. 604 589 876

k.makowiec@elektromont.pl

Z-ca Dyrektora ds. Zakupów

Wiesław Charążka

tel. 693 283 096

wieslaw@elektromont.pl