Oddział w Szczecinie

ul. Obotrycka 14b

71-684 Szczecin

tel.: 692 954 404

michalmatwijow@elektromont.pl