Oddział we Wrocławiu

ul. Aleksandra Ostrowskiego 7/512

53-238 Wrocław

Dyrektor Oddziału

Michał Gosk

tel.: 602 710 699

m.gosk@elektromont.pl