Data dodania: 21 grudzień 2016

Nawiązanie współpracy z Zespołem Szkół w Piechowicach

Dnia 8 grudnia 2016 r. Zarząd Elektromont S.A. podpisał Umowę z Zespołem Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.  Celem podpisanej Umowy jest wsparcie  Szkoły w wykształceniu  wykwalifikowanej kadry branży elektrycznej. Dzięki współpracy obu Stron uczniowie będą mieli możliwość zapoznawania się z najnowszymi technikami pracy oraz technologiami branży elektrycznej.  Ułatwi to absolwentom klas technikum elektrycznego kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych  i  zdobycie ciekawej pracy. Jednocześnie dla Elektromont S.A. jest to szansa na pozyskanie najlepszych w regionie absolwentów o specjalności technik – elektryk.

W ramach współpracy Elektromont S.A. zobowiązał się do:

  • wspierania Szkoły w inicjatywie stworzenia klasy patronackiej o specjalności elektrycznej,
  • organizowania dla uczniów nieodpłatnych szkoleń branżowych oraz praktycznych pokazów technologii i technik pracy w siedzibie Firmy,
  • wsparcia w budowaniu bazy sprzętowej Szkoły ,
  • pomocy w doposażeniu pracowni elektrycznej w materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji ćwiczeń,
  • pomocy w realizacji staży i praktyk zawodowych pod opieką wysokiej klasy specjalistów,
  • umożliwienia pełnoletnim uczniom Szkoły podjęcia płatnych staży w okresie wakacyjnym,
  • ufundowania nagrody Prezesa Zarządu Elektromont S.A. dla najlepszych absolwentów klasy patronackiej,
  • promowania Szkoły w środowisku lokalnym.

http://www.zsem.pl/