Oferta

Instalacje niskiego i średniego napięcia
Instalacje słaboprądowe
Instalacje teletechniczne i telekomunikacyjne
Serwis i utrzymanie ruchu
Projektowanie
Badania i pomiary
Dział Efektywności Energetycznej


Instalacje niskiego i średniego napięcia

 • Linie kablowe niskiego i średniego napięcia
 • Stacje transformatorowe SN/NN
 • Rozdzielnie główne i oddziałowe
 • Wnętrzowe instalacje elektryczne
 • Instalacje automatyki i sterowania
 • Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne

 Instalacje słaboprądowe

 • Systemy okablowania strukturalnego
 • Systemy wykrywania pożaru SAP
 • Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)
 • Systemy telewizji przemysłowej CCTV
 • Instalacje antywłamaniowe SSWIN
 • Systemy kontroli dostępu AC
 • Systemy telekomunikacyjne
 • Systemy EIB (inteligentny dom)

 Instalacje teletechniczne i telekomunikacyjne

 • sieci magistralne i rozdzielcze w technologii miedzianej i światłowodowej
 • trakty światłowodowe
 • kanalizacja teletechniczna (rurociągi kablowe, kanalizacja pierwotna i wtórna, mikrokanalizacja)
 • przyłącza do budynków
 • instalacje abonenckie
 • instalacje PON (Passive Optical Network- Pasywne Sieci Optyczne)  i FTTH (FiberTo The Home- doprowadzenie szerokopasmowego Internetu do klienta końcowego przez włókno światłowodowe)
 • linie napowietrzne

 Serwis i utrzymanie ruchu

 • Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
 • Konserwacje
 • Remonty
 • Przeglądy i oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych
 • Inwentaryzacja istniejących instalacji elektrycznych i rozdzielnic
 • Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej

 Projektowanie

 • Projekty instalacji elektrycznych sn/nn
 • Projekty instalacji słaboprądowych
 • Projekty instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego

 Badania i pomiary

 • Pomiary instalacji elektrycznych (m.in. pomiary rezystancji izolacji, pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej, pomiary natężenia oświetlenia)
 • Badania i przeglądy instalacji elektrycznych

Dział Efektywności Energetycznej

Audyt energetyczny:

 • audyty i modernizacje systemów oświetlenia,
 • audyty elektrycznych systemów napędowych,
 • audyty systemów sprężonego powietrzna,
 • audyty układów zasilania i badania jakości energii w punkcie przyłącza,
 • pomiary  termowizyjne budynków i urządzeń,
 • audyty układów klimatyzacji i wentylacji,
 • analizy umów zakupu energii elektrycznej,
 • gospodarka mocą bierną,
 • doradztwo energetyczne przedsięwzięć modernizacyjnych,
 • przygotowywanie dokumentacji modernizacyjnych dla instytucji finansowych,
 • szkolenia z zakresu efektywnego wykorzystania energii.

Akty prawne:

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2013r. w sprawie sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej

Charakterystyka Działu Efektywności Energetycznej