Podstawowe dane finansowe

Podstawowe dane finansowe 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017  2018
1. Przychody ze sprzedaży 9 690 16 211 19 233 23 159 25 061 34 815 33 902 38 885  24 660 28 191 36 233
2. Zysk/strata z działalności operacyjnej 844 610 158 422 651 766 773 -3,46  232 446 628
3. Zysk/strata netto 697 519 103 298 450 635 546 -2,87  165 235 377
4. Rentowność netto 7,20% 3,20% 0,50% 1,28% 1,80% 1,83% 1,61%  0,67% 0,83% 1,04%
5. Aktywa 5 050 6 312 10 782 12 157 11 063 20 949 16772 13882  14 954 13 511 15 276
6. Zobowiązania długoterminowe 541 528 520 394 283 282 210 135  0,00 104 143
7. Zobowiązania krótkoterminowe 2 323 1 395 5 395 6 699 4 034 13 208 9119 9738  10 617 8 958 10 249
8. Kapitał własny 1 508 3 993 4 096 4 393 4 843 5 478 5765 2695  2 861 3 096 3 473
9. Kapitał zakładowy 510 650 650 650 650 650 650 650  650 650 650

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont Sp. z o.o. za rok 2007   – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont Sp. z o.o. za rok 2008   – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za rok 2008   – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za I półrocze 2009   – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za III kwartał 2009 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za IV kwartał 2009 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za rok 2009 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za I kwartał 2010 –pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za II kwartał 2010 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za III kwartał 2010 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za IV kwartał 2010 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za 2010 rok – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za I kwartał 2011 roku – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za II kwartał 2011 roku – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za III kwartał 2011 roku – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za IV kwartał 2011 roku – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromnt S.A. za 2011 rok – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za I kwartał 2012 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za II kwartał 2012 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za III kwartał 2012 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za IV kwartał 2012 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za 2012 rok – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za I kwartał 2013 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za II kwartał 2013 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za III kwartał 2013 –pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za IV kwartał 2014 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za 2013 rok – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za I kwartał 2014 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za II kwartał 2014 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za III kwartał 2014 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za IV kwartał 2014 –pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za 2014 rok – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 r. – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za II kwartał 2015 r. – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 r. – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015 r. – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za 2015 rok –pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 r. – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za II kwartał 2016 r. – pobierz

pełne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r. –pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2016 r. – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za 2016 rok – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r. – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za II kwartał 2017 r. – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 r. – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2017 r. – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za 2017 rok – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 r. –pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 r. – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2018 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za 2018 rok – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019r. – pobierz