Podstawowe dane finansowe

 

Podstawowe dane finansowe

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 2016

1. Przychody ze sprzedaży

8 538

9 690

16 211

19 233

23 159

25 061

34 815

33 902

38 885

 24 660

2. Zysk/strata z działalności operacyjnej

1 780

844

610

158

422

651

766

773

-3,46

 232

3. Zysk/strata netto

1 435

697

519

103

298

450

635

546

-2,87

 165

4. Rentowność netto

16,80%

7,20%

3,20%

0,50%

1,28%

1,80%

1,83%

1,61%

-

 0,67%

5. Aktywa

3 101

5 050

6 312

10 782

12 157

11 063

20 949

16772

13882

 14 954

6. Zobowiązania długoterminowe

11

541

528

520

394

283

282

210

135

 0,00

7. Zobowiązania krótkoterminowe

1 681

2 323

1 395

5 395

6 699

4 034

13 208

9119

9738

 10 617
8. Kapitał własny

1 111

1 508

3 993

4 096

4 393

4 843

5 478

5765

2695

 2 861
9. Kapitał zakładowy

100

510

650

650

650

650

650

650

650

 650

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont Sp. z o.o. za rok 2007   - pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont Sp. z o.o. za rok 2008   - pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za rok 2008   - pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za I półrocze 2009   - pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za III kwartał 2009 - pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za IV kwartał 2009 - pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za rok 2009 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za I kwartał 2010 -pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za II kwartał 2010 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za III kwartał 2010 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za IV kwartał 2010 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za 2010 rok – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za I kwartał 2011 roku – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za II kwartał 2011 roku – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za III kwartał 2011 roku – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za IV kwartał 2011 roku – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromnt S.A. za 2011 rok – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za I kwartał 2012 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za II kwartał 2012 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za III kwartał 2012 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za IV kwartał 2012 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za 2012 rok – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za I kwartał 2013 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za II kwartał 2013 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za III kwartał 2013 -pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za IV kwartał 2014 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za 2013 rok – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za I kwartał 2014 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za II kwartał 2014 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za III kwartał 2014 – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za IV kwartał 2014 -pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za 2014 rok – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 r. – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za II kwartał 2015 r. – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 r. – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015 r. – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za 2015 rok -pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 r. – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za II kwartał 2016 r. – pobierz

pełne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r. -pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2016 r. – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za 2016 rok - pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r. – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za II kwartał 2017 r. – pobierz

Pełne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 r. – pobierz

pełne sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2017 r. – pobierz