Aktualności

Data dodania: 18 czerwiec 2019

Powołanie członków Rady Nadzorczej Elektromont S.A. nowej kadencji.

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2019 roku powołało następujących członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję:

– Tadeusz Mazur
– Piotr Nachmann
– Andrzej Kubasiak

–  Agnieszka Trela

– Kamil Suchański

 

Życiorysy zawodowe powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji znajdują się na stronie internetowej Spółki, pod adresem http://www.elektromont.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/Władze Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.