Rada Nadzorcza

 W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Tadeusz Mazur – Przewodniczący Rady Nadzorczej. Powołany w dniu 20 czerwca 2013 roku na kolejną kadencję. Urodzony 6 lutego 1943 roku. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Początkowo pracował jako Inspektor Nadzoru w Zakładach Chemicznych „WIZÓW” (1965-1968) oraz Hucie Miedzi „Głogów” (1968-1971). W latach 1971-1991 był zatrudniony w PMUEiB „ELEKTROMONTAŻ” Wrocław na stanowiskach Kierownika Robót, Specjalisty ds. Koordynacji, Kierownika Zakładu Montażu oraz Zastępcy Dyrektora Ds. Produkcji Montażowej. Od 1991 do roku 2003 sprawował funkcję Prezesa Zarządu w Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych i Instalacyjnych. Rok później rozpoczął pracę w Elektromont Sp. z o.o. jako Specjalista ds. Marketingu. Od 1.12.2008 jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Elektromont S.A.                                         

            

 

                                                                                                                                                                                                      

Kamil Suchański – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Powołany 21 czerwca 2016 r.

Jest głównym akcjonariuszem spółki EKOBOX, którą wprowadził na Rynek New Connect. Od 14 czerwca 2017 r. pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce Ekobox S.A. Wykształcenie: Magister Prawa – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Absolwent studiów MBA – GFKM i ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM. Ukończył kurs kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

  

                                                                                                                                                                                                            

Piotr Nachmann – Sekretarz. Powołany w dniu 20 czerwca 2013 roku na kolejną kadencję. Urodzony 15 września 1971 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym, praca magisterska napisana pod kierunkiem Prof. Herberta Szurgacza „Odpowiedzialność pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikowi”. Aplikacja adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu zakończyła się egzaminem adwokackim z wynikiem bardzo dobrym. Naukę kontynuował na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu – studia podyplomowe Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej, specjalizacja dla osób wykonujących zawody prawnicze. W latach 1995 – 1998 był doktorantem w Instytucie Prawa Cywilnego Zakładu Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego; Następnie w latach 1996 – 2000 odbywał aplikację adwokacką w Spółce Adwokackiej B&B w Kamiennej Górze i Wałbrzychu; Od 1996 roku był członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Szarotka” w Kamiennej Górze. W latach 1998-2002 był radnym Rady Miejskiej w Kamiennej Górze oraz sprawował funkcje wiceprzewodniczącego rady i przewodniczącego komisji regulaminowej. W okresie od 2005-2006 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji” Spółka z o.o. w Bukowcu. Od 2000 roku  jest adwokatem. Od 2005 roku do maja 2009 roku sprawował również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej „Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości” Spółka Akcyjna w Kamiennej Górze; Obecnie prowadzi Kancelarie Adwokacką w Jeleniej Górze.

Andrzej Kubasiak – Członek Rady Nadzorczej. Powołany w dniu 20 czerwca 2013 roku na kolejną kadencję. Urodzony 23 września 1951 roku, wykształcenie wyższe ekonomiczne. Zdany egzamin państwowy na Członka Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Studia podyplomowe “Zarządzanie projektami UE” – Politechnika Wrocławska. W latach 1972-1991 zatrudniony w “Mostostal” Wrocław, ostatnie zajmowane stanowisko – Kierownik Produkcji i Aparatury Chłodniczej. W latach 1991-2000 zatrudniony w “PROMARKET”, zajmowane stanowisko – Wiceprezes Zarządu. W latach 2000-2004 zatrudniony w “SAP-PROJEKT ZACHÓD”, zajmowane stanowisko – Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający. W latach 2005-2006 zatrudniony w Tebodin SAP-PROJEKT jako Z-ca Dyrektora Zarządzającego. W latach 2006-2011 zatrudniony w UNOX S.A. jako Dyrektor Biura Regionalnego we Wrocławiu. W latach 2011 – 2012 był zatrudniony w Euroklimat Sp. z o.o. jako Dyrektor Oddziału we Wrocławiu. W latach 2012 do 2014 był zatrudniony jako Dyrektor Oddziału we Wrocławiu  Sp. z o.o  Technika Betonu Wodoszczelnego, Obecenie na emeryturze od 2017 roku.

 

 

Janina Rabiej – Członek Rady Nadzorczej . Powołana w dniu 20 czerwca 2013 roku na kolejną kadencję. Urodzona 24 listopad 1948 roku. Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. W latach 1967-1975 pracowała jako referent handlowy w Karkonoskich Zakładach Gastronomicznych. Od 1975 do 1991 roku pracowała w PKS Oddział Towarowy w Jeleniej Górze na stanowiskach Specjalisty ds. Planowania, Kierownika Finansowego oraz Głównego Księgowego. Następnie jako Główny Księgowy pracowała w UNITECH w Jeleniej Górze (1989- 1993), PREI Jeleniej Górze (1991- 2003) oraz w Elektromont Alfa w Jeleniej Górze (2004- 2005). Od 1.12.2008 pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Elektromont S.A.

 

 

                                                                                                                   

Agnieszka Trela – Członek Rady Nadzorczej. Powołana w dniu 20 czerwca 2013 roku. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończyła studia podyplomowe Executive MBA prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie we współpracy z the Université du Québec à Montréal (UQAM). Studiowała również na Georg-August-Universität w Göttingen (Niemcy). Pani Agnieszka Trela posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wycen przedsiębiorstw, analiz ekonomiczno-finansowych, doradztwa biznesowego, rynku kapitałowego, w tym projektów typu IPO oraz LBO/MBO. Doświadczenie zawodowe zdobywała również jako analityk finansowy w firmie doradztwa gospodarczego oraz dzięki aktywności zawodowej w zakresie rachunkowości. Od 2008 roku do 2016 roku związana z Grupą BTFG, gdzie koordynowała prace w zakresie doradztwa finansowego pełniąc funkcję Prezesa Zarządu firmy doradczej BTFG Advisory sp. z o.o. Od października 2016 roku związana z Grupą kapitałową Grupy LOTOS S.A. Aktualnie pełni funkcję Koordynatora ds. projektów optymalizacyjnych w Grupie LOTOS S.A.