Realizacje Zakończone

RCZ Lubin
Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa istniejącego i funkcjonującego szpitala w Lubinie o nowy budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”
Przedmiot umowy: „wykonawstwo instalacji elektrycznych i teletechnicznych”
Czas trwania kontraktu: styczeń 2016 do lipca 2017
Zleceniodawca: BUDIMEX S.A.

STIGAL
Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa Hali produkcyjnej wraz z budynkiem socjalno-biurowym i kompletnym zagospodarowaniem terenu na działce położonej w miejscowości Złotniki”
Przedmiot umowy: roboty elektryczne
Czas trwania kontraktu:  od czerwca 2016 do lutego 2017
Zleceniodawca: STIGAL MARCIN STĘPIEŃ

BUDYNEK BIUROWY WE WROCŁAWIU
Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa budynku biurowo-usługowego przy ul. Piłsudskiego 101 we Wrocławiu”
Przedmiot umowy: wykonanie instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych”
Czas trwania kontraktu:  od października 2015 do sierpnia 2016
Zleceniodawca: WARBUD S.A.

ZW TYCHY
Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa  nowego  bloku  ciepłowniczego  z  kotłem  fluidalnym,  turbiną  ciepłowniczokondensacyjną  około  50÷60  MWe  wraz  z gospodarkami  towarzyszącymi  w  TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy”
Przedmiot umowy: Kompleksowe wykonanie prac elektroinstalacyjnych
Czas trwania kontraktu:  od listopada 2014 do lipca 2016
Zleceniodawca: ELEKTROBUDOWA S.A.

CENTRUM ŁOPUSZAŃSKA
Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa Centrum przy ulicy Łopuszańskiej 22, Centrum Łopuszańska ”

Przedmiot umowy: Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych
Czas trwania kontraktu: od marca 2015 do lutego 2016
Zleceniodawca: BUDNER S.A.

 

GOODYEAR TARNÓW
Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa magazyny Dębica Goodyear w Tarnowie”

Przedmiot umowy: Wykonanie robót elektrycznych wewnętrznych oraz projektu wykonawczego na bazie projektu budowlanego w ramach Inwestycji
Czas trwania kontraktu: od maja 2015 do lutego 2016
Zleceniodawca: SKALSKI SP. Z O.O.

KOMPLEKS BIUROWY A4 BUSINESS PARK
Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Kompleks biurowy A4 Business Park Katowice”
Przedmiot umowy:
– Instalacja monitoringu, Instalacja oświetlenia zewnętrznego
– stacja transformatorowa Echo,
– instalacje elektryczne wewnętrzne,
– iluminacji elewacji i otoczenia,
– zasilanie szyldów i reklam na elewacji,
– instalacja odgromowa,
– zasilanie urządzeń w terenie,
– Instalacja SAP,
– Instalacja oddymiania klatek schodowych i szybów windowych,
– Instalacja domofonowa,
– Instalacja detekcji CO i LPG,

Czas trwania kontraktu: od lipca 2013 do maja 2014
Zleceniodawca: ECHO INVESTMENT S.A.
Wartość kontraktu: 5 051 072- zł netto

ZAKŁAD PRODUKCJI MEBLI
Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Zakład produkcji mebli w Jeleniej Górze Zorka Sp. z o.o.”
Przedmiot umowy:
– Instalacja monitoringu, Instalacja oświetlenia zewnętrznego
– Instalacja odgromowa  i uziemiająca
– Instalacja zasilania rozdzielni RG-1, RG-2,  wył PPOŻ,
– Instalacja zasilania podrozdzielnia tras kablowych,
– Podrozdzielnie,
– Instalacja oświetlenia wewnętrznego,
– Instalacja oświetlenia awaryjnego  i ewakuacyjnego centralna bateria,
– Instalacja gniazd wtykowych PEL  i zestawów serwisowych,
– Instalacja zasilania urządzeń sanitarnych ,
– Instalacja komputerowa,
Instalacja szynoprzewodów,

Czas trwania kontraktu: od marca 2014 do maja 2014
Zleceniodawca: ZORKA SP. Z O.O.
Wartość kontraktu: 745 913,99- zł netto

CCC FACTORY
Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „CCC Factory – budowa hali magazynowej z częścią biurową i zapleczem socjalnym w Polkowicach przy ul. Strefowej.”
Przedmiot umowy:
Instalacje elektryczne silnoprądowe
– kable zasilające zewnętrzne zasilania podstawowego SN z wszelkimi uzgodnieniami;
– węzeł energetyczny w budowanym obiekcie – transformator oraz rozdzielnie główne nn, kompensacja mocy biernej;
– rozdzielnice obiektowe niskiego napięcia;
– korytka kablowe wraz z konstrukcjami własnymi do ich montażu;
– kable i przewody zasilające, sterownicze, ognioodporne;
– instalacje siły 400/230V wraz z zasilaniem urządzeń technologicznych;
– instalację rozprowadzenia zasilania dedykowanego (komputerowego) 230V DATA;
– kompletna instalacja oświetlenia ogólnego wraz z układem sterowania;
– kompletna instalacja oświetlenia kierunkowego i ewakuacyjnego wraz z układem monitorowania;
instalację odbiorów komputerowych w budynku socjalno-biurowym i hali;
– uziemienie fundamentowe, połączenia wyrównawcze, główne i lokalne szyny wyrównania potencjału oraz instalację odgromową;

Instalacje elektryczne niskoprądowe – teletechniczne
– system sygnalizacji pożaru (SSP) wraz z niezbędnymi sterowaniami i monitoringiem;
– instalacja okablowania strukturalnego;

Czas trwania kontraktu: od maja 2014 do kwietnia 2015
Zleceniodawca: PORR Polska S.A.
Wartość kontraktu: 2 440 000,- zł netto

CENTRUM DYSTRYBUCYJNE JANKOWIE
Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa Centrum Dystrybucyjnego w Jankowie koło Poznania.”
Przedmiot umowy:
Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych:
– Instalacja nagłośnienia wraz z kablami światłowodowymi i szafa zasilającą,
– Instalacja video domofonowa,
– Instalacja detekcji gazów niebezpiecznych,
– Instalacja sygnalizacji pożarowej wraz z czujkami optycznymi, temperaturowymi, liniowymi, zasycającymi

Czas trwania kontraktu: od maja 2014 do stycznia 2015
Zleceniodawca: JAKON SP. Z O.O.
Wartość kontraktu: 6 739 945,- zł netto

SOKOŁÓW S.A.
Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Modernizacja układu zasilania SN zakładu Sokołów S.A. Oddział w Robakowie – z wyłączeniem przyłączenia oczyszczalni ścieków do RG SN.”
Przedmiot umowy:
– dostawa i posadowienie kontenera betonowego , podpiwniczonego przeznaczonego na rozdzielnicę SN wraz z wyposażeniem,
– dostawa i montaż rozdzielnicy SN 15 kV Uni-Gear ZS-1wraz z układem ZSR,
– dostawa, montaż i uruchomienie układów pomiarowych dla rozdzielnicy  RGSN,
– budowa nowego przyłącza SN ze zlącza kablowego,
– wykonanie powiązań kablowych SN między nowa rozdzielnicą RGSN a istniejącymi rozdzielnicami
– dostawa i posadowienie kontenera betonowego , podpiwniczonego przeznaczonego na Transformator TR4 wraz z wyposażeniem,
– budowa linii kablowej SN miedzy RGSN a SN TR4,
– przyłączenie oczyszczalni ścieków do RG SN,
– budowa linii kablowych sterowniczych pomiędzy rozdzielnicą RGSN  a stacją SO4,
– Wykonanie pomiarów powykonawczych,
– Uruchomienie rozdzielnicy z układem ZSR,

Czas trwania kontraktu: od kwietnia 2014 do kwietnia 2015
Zleceniodawca: Sokołów S.A.
Wartość kontraktu: 1 780 000,- zł netto

ZAKŁAD NIFCO
Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa i Przebudowa Zakładu Nifco w Świdnicy przy ul. Przemysłowej 41-43”
Przedmiot umowy:
– stacja transformatorowa TR3 wraz z zasilaniem SN,
– rozbudowa stacji TR1,2
– kompensacja mocy biernej
– wewnętrzne linie zasilające,
– instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
– instalacja siłowa i gniazd wtykowych,
– rozprowadzenia zasilania dla podłączenia parku maszynowego na  hali produkcyjnej,
– szynoprzewody,
– zasilania urządzeń technologicznych budynku i wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
– uziemienia i połączenia wyrównawcze,
– instalacja odgromową,
– instalacja  oświetlenia zewnętrznego,

Czas trwania kontraktu: od czerwca 2014 do stycznia 2015
Zleceniodawca: Takenaka Europe GmbH Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 2 553 000,- zł netto

BRICOMAN
Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa obiektu handlowego Bricoman”
Przedmiot umowy:
•Prace elektryczne silnoprądowe:
– wykonanie przyłącza SN,
– wykonanie kanalizacji teletechnicznej i przyłącza telekomunikacyjnego,
– wykonanie stacji transformatorowej i rozdzielni głównej,
– wykonanie zewnętrznych sieci elektroenergetycznych,
– wykonanie instalacji oświetleniowej zewnętrznej,
– wykonanie elektrycznych instalacji wewnętrznych,
– wykonanie zasilania awaryjnego, dostawa UPS 20kVA z modułem bateryjnym,
– wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
– wykonanie instalacji uziemiającej i odgromowej,
•Prace elektryczne słaboprądowe:
– wykonanie systemu sygnalizacji pożaru,
– wykonanie systemu sterowania oddymianiem,
– wykonanie systemu detekcji gazu,
– wykonanie systemu okablowania strukturalnego LAN,
– wykonanie systemu telewizji dozorowej,
– wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu,
– wykonanie systemu kontroli dostępu,
– czyszczenie i konserwacja szynoprzewodów.

Czas trwania kontraktu: od lutego 2014 do sierpnia 2014
Zleceniodawca: Budner S.A.
Wartość kontraktu: 2 300 252,- zł netto
Referencje

ZAKŁAD WZBOGACANIA RUD KGHM
Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Wymiana rozdzielń średniego i niskiego napięcia w Rejonie ZWR Polkowice”
Przedmiot umowy:
•Wykonanie instalacji tymczasowych na potrzeby zabudowy układów rozdzielczych w taki sposób, aby nie przerywać procesu produkcyjnego oraz umożliwić realizację zadania zgodnie z projektem,
•Wykonanie prac budowlanych oraz konstrukcyjnych dla potrzeb adaptacji pomieszczeń przeznaczonych do zabudowy rozdzielnic i transformatorów wraz z konstrukcją tras kablowych i instalacjami im towarzyszącymi,
•Wymiana kompletnych instalacji związanych z zabudową rozdzielnic oraz instalacji do rozdzielnic końcowych z nich zasilających, w tym:
– kabli zasilających rozdzielnice,
– kabli odpływowych,
– wszystkich kabli podłączonych do rozdzielnic wraz z trasami kablowymi,
– instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych w pomieszczeniu rozdzielnic,
•Wykonanie instalacji monitoringu i wizualizacji,
•Wykonanie automatyki i sterowania,
•Wykonanie uziemień i połączeń wyrównawczych,
•Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji,
•Dostawa i zabudowa trzech rozdzielnic dwusekcyjnych wraz z 4 transformatorami każdy 400kVA,
•Dostawa i zabudowa zestawów remontowych na poszczególnych ciągach produkcyjnych,
•Wymiana wszystkich drzwi wejściowych do przebudowywanych rozdzielnic,
•Wykonanie adaptacji aplikacji systemu monitoringu i rozliczeń iFix i iHistorian w celu wizualizacji parametrów elektrycznych i zakłóceniowych wszystkich nowo zabudowanych zabezpieczeń, analizatorów, i aparatury łączeniowej.

Czas trwania kontraktu: od lipca 2013 do czerwca 2014
Zleceniodawca: KGHM Polska Miedź S.A.
Wartość kontraktu: 4 269 000,- zł netto

DR. SCHNEIDER AUTOMOTIVE POLSKA

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Utworzenie Ośrodka Badawczo – Rozwojowego w Dr. Schneider Automotive Polska”
Przedmiot umowy:
• Przesunięcie istniejącej stacji SN oraz stacji transformatorowej (trzy transformatory 630 kVA):
– demontaż i ponowny montaż kontenerowej stacji SN,
– demontaż i ponowny montaż kontenerowej stacji transformatorowej,,
– ułożenie kanalizacji kablowej z rur w gruncie pod nową halą,
– ułożenie kabli SN w kanalizacji kablowej,
– wykonanie muf i głowic na kablach SN 20 kV.
• Instalacje elektryczne w nowej hali:
– dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych: rozdzielnicy głównej oraz rozdzielnic obiektowych NN,
– wykonanie tras kablowych,
– ułożenie kabli zasilających i kabli WLZ,
– ułożenie przewodów zasilających gniazd siłowych i oświetleniowych,
– wykonanie instalacji gniazd ogólnych,
– wykonanie instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych,
– wykonanie oświetlenia zewnętrznego dekoracyjnego, lamp na słupach oraz na elewacji do oświetlenia terenu,
– wykonanie oświetlenia wewnątrz hali i w części biurowo-socjalnej,
– montaż i podłączenie szyno-przewodów 160A, 630A firmy Zucchini.

Czas trwania kontraktu: od czerwca 2013 do stycznia 2014
Zleceniodawca: Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 2 277 000,00 zł netto
Referencje

„MIĘDZYWYDZIAŁOWE CENTRUM DYDAKTYKI”

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki na terenie SPSK-2 przy al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie”
Przedmiot umowy:
• zasilanie główne budynku,
• budowa kanalizacji dla kabli siłowych,
• dostawa i montaż rozdzielnicy głównej budynku,
• dostawa i uruchomienie baterii kondensatorów,
• dostawa i montaż rozdzielnic lokalnych budynku,
• instalacja elektryczna siłowa i oświetleniowa,
• instalacja odgromowa,
• instalacja wyrównawcza i uziemiająca,
• budowa kanalizacji teletechnicznej,
• instalacja okablowania strukturalnego:
– położenie kabli światłowodowych łączących z siecią szpitalną,
– dostawa i montaż szafy serwerowej 42U,
– rozprowadzenie kabli logicznych kategorii 6,
– montaż gniazd RJ4 kategorii 6,
• instalacja sygnalizacji awarii w instalacji gazów technicznych,
• instalacja oddymiania klatek schodowych,
• instalacja SAP,
dostawa i montaż systemu audio i prezentacji wizyjnej w salach dydaktycznych.

Czas trwania kontraktu: od listopada 2012 do grudnia 2013
Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Budowlane Calbud Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 1 501 600 zł netto
Referencje

PUM V ETAP

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa Centrum Diagnostyki Leczenia Nowotworów Dziedzicznych PUM przy ulicy Lubelskiej 1 w Szczecinie” – etap V
Przedmiot umowy:
• instalacja elektryczna siłowa i oświetleniowa wnętrzowa,
• instalacja elektryczna siłowa i oświetlenia zewnętrznego,
• dostawa i montaż rozdzielnic nn,
• dostawa, montaż, uruchomienie rozdzielnic medycznych w systemie IT,
• modernizacja i uruchomienie systemu SAP,
• rozbudowa instalacji kontroli dostępu,
• rozbudowa instalacji SSWIN,
• rozbudowa instalacji CCTV wewnątrz budynku,
• instalacja CCTV terenu zewnętrznego,
• instalacja sieci komputerowej oraz telewizyjnej,
• dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego dla sal konferencyjnych,
• uruchomienie całości instalacji,
• szkolenie obsługi.

Czas trwania kontraktu: od sierpnia 2012 do grudnia 2013
Zleceniodawca: ERBUD S.A.
Wartość kontraktu: 3 868 737,33 zł netto[/spoiler]

HAMULCE BOSCH

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Zakład Produkcji Hamulców w Mirkowie przy ul. Bierutowskiej”
Przedmiot umowy:
• wykonanie dwóch linii kablowych zasilających SN,
• dostawa oraz montaż czterech rozdzielnic SN, w tym dwóch pracujących w układzie SZR,
• wykonanie 2 stacji transformatorowych 1600A SN 20kV,
• dostawa i montaż 5 transformatorów – 1600kVA 20/0,42kV,
• dostawa i montaż rozdzielnic głównych nn 1600A – 3 szt. i podrozdzielnic,
• dostawa i montaż baterii kondensatorów – 300kvar – 5 szt.,
• dostawa i montaż 4 szynoprzewodów – szynoprzewód 800A (każdy po 70mb),
• wykonanie instalacji oświetlenia głównego i awaryjnego,
• wykonanie instalacji gniazd 400/230V,
• wykonanie instalacji odgromowej i wyrównawczej,
• wykonanie sieci strukturalnej kat. 7 – 320 punktów,
• wykonanie instalacji kontroli dostępu 18 punktów oraz rejestracji czasu pracy 4 punkty,
• wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru – 670 elementów,
• wykonanie oświetlenia zewnętrznego – 43 lampy na słupach oświetleniowych.

Czas trwania kontraktu: od lutego 2013 do października 2013
Zleceniodawca: STRABAG Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 4 974 122,- zł netto
Referencje

KLAUS BORNE

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa zakładu produkcji drzwi Klaus Borne Sp. z o.o.”
Przedmiot umowy:
• Przyłącze i stacja transformatorowa SN 15kV;
• Transformator Nr 1 1250kVA;
• Transformator Nr 2 1250kVA;
• Rozdzielnica Główna NN i podrozdzielnice;
• Baterie kondensatorów;
• Trasy i kanały kablowe;
• Instalacja oświetlenia głównego i awaryjnego;
• Instalacja gniazd 400/230V;
• Instalacja odgromowa i wyrównawcza;
• Sieci oświetlenia zewnętrznego;
• Kanalizacja teletechniczna;
• Sieć strukturalna LAN kat 6;
• Instalacja SSWIN

Czas trwania kontraktu: od marca 2013 do sierpnia 2013
Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe INTERBUD-WEST
Wartość kontraktu: 3 423 964,18 zł netto
Referencje

BULWAR GDYŃSKI

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Promenada z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich bulwarów – Bulwar Gdyński”
Przedmiot umowy:
• wykonanie kompletnych rozdzielnic zasilających Bulwar: RG-Bulwar Gdyński, R1, R2, R3, R4,
• wykonanie szafki oświetleniowej wraz ze sterowaniem,
• dostawa i montaż całości oświetlenia zewnętrznego na Bulwarze: oprawy oświetleniowe Simes Slot Vela, słupki oświetleniowe Cento,
• wykonanie zasilania dla punktów zasilających dla jachtów Rolec Mini kablami YKY 3x10mm2,
• wykonanie linii kablowej zasilającej YKY 4x150mm2,
• wykonanie zasilania rozdzielnicy RG-Bulwar Gdyński YKY 4x240mm2,
• wykonanie linii kablowej oświetleniowej kablem YKY 4x25mm2,
• wykonanie zasilania budynku Bosmanatu kablem YKY 4x95mm2,
• dostawa i montaż rozdzielnic RG-Bosmanat i RG-Szalet,
• wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych w budynku Bosmanatu,
• wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Bosmanatu,
• wykonanie punktów zasilających dla małych gastronomii.

Czas trwania kontraktu: od września 2011 do lipca 2013
Zleceniodawca: Energopol Szczecin S.A.
Wartość kontraktu: 1 395 705, zł netto
Referencje[/spoiler]

BULWAR PIASTOWSKI

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Promenada z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich bulwarów – Bulwar Piastowski”
Przedmiot umowy:
• wykonanie szafki oświetleniowej wraz ze sterowaniem,
• dostawa i montaż całości oświetlenia zewnętrznego na Bulwarze: oprawy oświetleniowe Simes Slot Vela, słupki oświetleniowe Cento,
• wykonanie zasilania dla punktów zasilających dla jachtów Rolec Mini kablami YKY 3x10mm2 oraz dla barek Rolec Maxi kablami 2xYAKY 4x50mm2 oraz YKY 5x25mm2,
• modernizacja iluminacji Mostu Długiego,
• wykonanie zasilania budynku Szaletu kablem YKY 4x6mm2,
• wykonanie linii kablowej oświetleniowej kablem YKY 4x25mm2,
• dostawa i montaż rozdzielnicy RWC,
• wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych w budynku Szaletu.

Czas trwania kontraktu: od grudnia 2010 do czerwca 2013
Zleceniodawca: Navimor Invest S.A.
Wartość kontraktu: 1 543 850,- zł netto [/spoiler]

ZAKŁAD PRODUKCJI FILTRÓW CZĄSTEK STAŁYCH

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa zakładu Produkcji Filtrów Cząstek Stałych z Silników Diesla Sumika Ceramics we Wrocławiu”
Przedmiot umowy:
• dostawa oraz montaż dwóch rozdzielnic SN pracujących w układzie SZR,
• wykonanie 3 stacji transformatorowych SN 20kV:
– stacja 1000A – 1 szt.,
– stacja 3200A – 2 szt.,
• dostawa i montaż 7 transformatorów
– 630kVA 20/0,42kV – 2 szt.,
– 2000kVA 20/42kV – 4 szt.,
– 750kVA 0,4/0,2kV – 1 szt.,
• dostawa i montaż rozdzielnic głównych NN i podrozdzielnic:
– rozdzielnica główna 3200A – 4 szt.,
– rozdzielnica główna 1000A – 2 szt.,
– rozdzielnica główna 2500A/200V – 1 szt.,
• dostawa i montaż baterii kondensatorów:
– 600kvar – 4 szt.,
– 200kvar – 2 szt.,
• wykonanie instalacji siłowej 200V na potrzeby zasilania maszyn technologicznych,
• dostawa i montaż 3 szynoprzewodów:
– szynoprzewód 2500A – 1 szt. (90mb),
– szynoprzewód 630A – 1 szt. (25mb),
– szynoprzewód 250A – 1 szt. (15mb),
• dostawa oraz montaż zasilacza awaryjnego UPS o mocy 40kVA,
• dostawa oraz montaż podłogi podniesionej 280m2,
• wykonanie instalacji oświetlenia głównego i awaryjnego,
• wykonanie instalacji gniazd 400/230V,
• wykonanie instalacji odgromowej i wyrównawczej,
• wykonanie sieci strukturalnej kat. 6,
• wykonanie instalacji kontroli dostępu,
• wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP,
• wykonanie instalacji DSR – dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

Czas trwania kontraktu: od maja 2012 do kwietnia 2013
Zleceniodawca: SKANSKA S.A.
Wartość kontraktu: 7 511 809,65 pln netto
Referencje

SOKOŁÓW

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „SOKOŁÓW S.A. Oddział w Kole ul. Toruńska 262”
Przedmiot umowy:
• dostawa i montaż kompletnej kontenerowej stacji transformatorowej 15/04kV z transformatorem 1250kVA, rozdzielnicą główną NN 2000A oraz baterią kondensatorów 300kVar,
• dostawa i montaż rozdzielnic SN w stacji ST5,
• dostawa i montaż linii kablowej SN typu 3xYHAKXs 1x120mm 20kV – ok. 460m,
• dostawa i montaż rezerwowej kanalizacji kablowej typu DVK 160 – ok. 460m,
• przebudowę pól A15 i A16 istniejącej rozdzielnicy SN 15kV w GSZ,
• dostawa i montaż instalacji wyłączenia awaryjnego p.poż rozdzielnic SN 15kV w stacji ST5,
• wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy sieci SN.

Czas trwania kontraktu: od marca 2013 do kwietnia 2013
Zleceniodawca: SOKOŁÓW S.A.
Wartość kontraktu: 553 000,- pln netto
Referencje

BUDYNEK HALI BURG IMMOPOLSKA

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Budynek hali warsztatowej z częścią socjalną, BURG IMMOPOLSKA Sp. z o.o., Radzionków, ul. Nałkowskiej, działki nr 1814/30, 1815/30, 1816/30, 1817/30”
Przedmiot umowy:
• dostawa i zabudowa rozdzielnic elektrycznych: głównej oraz pomocniczych,
• wykonanie wewnętrznych linii zasilających,
• wykonanie wewnętrznych oraz zewnętrznych instalacji oświetleniowych (w tym także oświetlenie awaryjne i bezpieczeństwa, słupy wraz z fundamentami) i gniazd wtykowych wraz z głównym wyłącznikiem zasilania,
• wykonanie instalacji odgromowej, połączeń wyrównawczych, ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej, instalacji uziemiającej,
• wykonanie instalacji telefonicznej i komputerowej,
• wykonanie zasilania elementów wyposażenia obiektów wraz z instalacją sterującą oraz podłączeniem urządzeń w tym m.in.: bram hal, urządzeń teletechnicznych i technologicznych, nagrzewnic w hali,
• wykonanie tras i koryt kablowych,
• wykonanie zasilania instalacji detekcji gazów,
• wykonanie instalacji elektrycznej przeciwpożarowej.

Czas trwania kontraktu: od listopada 2012 do kwietnia 2013
Zleceniodawca: JAKON Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 147 333,- pln netto
Referencje

FOLWARK KLICZKÓW

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Modernizacja dwóch zabudowań folwarcznych pod hotel w Kliczkowie”
Przedmiot umowy:
• prace niskoprądowe:
– system pożarowy firmy BOSCH – 120 czujek, 5 ROP,
– system oddymiania na klatkach schodowych firmy D+h – 2 centrale,
– system detekcji gazów w kotłowni firmy GAZEX,
– system sieci strukturalnej firmy 3M – 150 punktów logicznych – kat. 5e,
– okablowanie systemu CCTV – 26 kamer,
• prace silnoprądowe:
– wykonanie zasilania budynku A oraz B,
– wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego budynku A oraz B,
– wykonanie instalacji głównego wyłącznika prądu budynku A oraz B,
– wykonanie instalacji gniazd wtykowych budynku A oraz B,
– wykonanie instalacji odgromowej oraz instalacji uziemiającej budynku A oraz B.

Czas trwania kontraktu: od czerwca 2012 do lutego 2013
Zleceniodawca: AK Budownictwo i Konserwacja Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 666 964,73 pln netto
Referencje

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa środkowo sudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce przy ul. Zielonej”
Przedmiot umowy:
• wykonanie przyłącza i stacji transformatorowej SN 20kV,
• dostawa i montaż stacji kontenerowej SN z transformatorem 1600kVA,
• dostawa i montaż rozdzielnicy głównej NN i podrozdzielnic,
• wykonanie instalacji oświetlenia głównego i awaryjnego,
• wykonanie instalacji gniazd 400/230V,
• wykonanie zasilania linii technologicznych,
• wykonanie instalacji odgromowej i wyrównawczej.

Czas trwania kontraktu: od maja 2012 do grudnia 2012
Zleceniodawca: EGBUD Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 875 000,- pln netto
Referencje

OCZYSZCZALNIA REDLICA

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Redlica gm. Dobra – działki nr 1,4 obręb Dobra – etap I”
Przedmiot umowy:
• instalacje elektryczne,
• wewnętrzne linie zasilające, rozdzielnie,
• instalacja oświetleniowa,
• instalacja gniazdowa,
• instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych,
• pomiary elektryczne.

Czas trwania kontraktu: od kwietnia 2012 do listopada 2012
Zleceniodawca: CP Automation Szczecin Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 1 255 084,94 pln netto
Referencje

OBWODNICA ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECIN V ETAP

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Obwodnica Śródmieścia Szczecin – Etap V – zadanie 2 – Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul. Krasińskiego”
Przedmiot umowy:
• Budowa oświetlenia ulicznego:
– montaż 40 kompletów słupów oświetlenia ulicznego 10m z oprawami 70W, 150W, 250W wraz z kablami zasilającymi – ok. 2,5 km,
• Przebudowa istniejącej sieci energetycznej 15kV:
– ułożenie 2 km kabli SN wraz z wykonaniem muf przelotowych SN i przejściowych SN (kable olejowe – kable suche),
• Przebudowa sieci energetycznej 0,4kV wraz z usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu:
– ułożenie 200 m kabli NN wraz z wykonaniem muf przelotowych NN i podłączeniem do węzła kablowego istniejącej sieci elektroenergetycznej,
• Budowa sygnalizacji świetlnej:
– budowa 1600 m kanalizacji teletechnicznej oraz studni kablowych wraz z ułożeniem w kanalizacji 20 km kabli,
– montaż 4 kompletów bram drogowych o rozstawie 17,5 m oraz 32 kompletów masztów sygnalizacyjnych 4 m,
– montaż 66 kompletów latarni sygnalizacyjnych, detektorów ruchu, przycisków dotykowych pieszych oraz systemu pętli indukcyjnych,
– montaż szafy sterowniczej ze sterownikiem sygnalizacji ulicznej.

Czas trwania kontraktu: od lutego 2012 do listopada 2012
Zleceniodawca: Energopol – Szczecin S.A.
Wartość kontraktu: 975 500,- pln netto
Referencje

BUDYNEK BIUROWY OXYGEN

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Budynek Biurowy „OXYGEN” przy ul. Malczewskiego 26 w Szczecinie”
Przedmiot umowy:
• dla wnętrzowej stacji transformatorowej budynku:
– dostawa i montaż rozdzielnic SN pierścieniowych Zakładu Energetycznego (razem 7 pól) oraz 9-polowej rozdzielnicy odbiorczej SN użytkownika,
– dostawa i montaż dwóch transformatorów 1600kVA 15/04kV,
– dostawa i montaż szynoprzewodów prądowych 2500A (od transformatorów do rozdzielnic głównych NN),
– dostawa i montaż rozdzielnic głównych NN z układami SZR,
– dostawa i montaż szafy układów pomiarowych,
– sprawdzenie, pomiary i uruchomienie instalacji,
• dla części wspólnych oraz rozprowadzenia energii w budynku:
– dostawa i montaż rozdzielnic szachtowych piętrowych administracyjnych, siłowych i komputerowych,
– dostawa i montaż tablic odbiorczych oświetleniowych,
– dostawa i montaż tablic odbiorczych siłowych,
– dostawa i montaż tras kablowych (korytka i drabiny kablowe),
– dostawa i montaż szynoprzewodów zasilających 630A i 800A (WLZ),
– dostawa i montaż instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
– dostawa i montaż instalacji centralnego monitoringu oświetlenia awaryjnego,
– dostawa i montaż instalacji gniazd wtykowych 230V i 400V,
– dostawa i montaż instalacji siłowej i zasilania urządzeń technologicznych,
– dostawa i montaż instalacji połączeń wyrównawczych,
– dostawa i montaż instalacji oświetlenia zewnętrznego,
– dostawa i montaż instalacji oświetlenia iluminacji budynku,
– sprawdzenie, pomiary i uruchomienie instalacji,
• dla powierzchni najemców – instalacje wykonane na podstawie indywidualnych aranżacji najemców:
– opracowanie projektów wykonawczych instalacji elektrycznych powierzchni wynajmowanych,
– dostawa i montaż tras kablowych w przestrzeniach sufitów podwieszanych oraz podłogi podniesionej,
– dostawa i montaż instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
– dostawa i montaż instalacji centralnego monitoringu oświetlenia awaryjnego,
– dostawa i montaż instalacji gniazd wtykowych 230V i 400V,
– dostawa i montaż instalacji siłowej i zasilania urządzeń technologicznych,
– dostawa i montaż instalacji połączeń wyrównawczych,
– dostawa i montaż zasilania oraz instalacji wewnętrznych dla serwerowni najemców o pow. 260m2 i mocy 540kVA (podłączenie dla UPS-ów 4x60kVA),
– sprawdzenie, pomiary i uruchomienie instalacji.

Czas trwania kontraktu: od grudnia 2009 do sierpnia 2012
Zleceniodawca: Echo Investment S.A.
Wartość kontraktu: 5 429 799 zł
Referencje

BAZA KWASU SIARKOWEGO

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Baza przeładunkowo-magazynowa kwasu siarkowego na terenie Portu Centralnego w Szczecinie”
Przedmiot umowy:
• wykonanie przyłącza SN,
• budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV 1000kVA,
• dostawa i montaż rozdzielnic SN i NN,
• wykonanie zewnętrznej sieci zasilającej NN do obiektów bazy,
• wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz oświetlenia zewnętrznego,
• dostawa, montaż i zaprogramowanie falowników dla pomp o mocy 37kW i 132kW,
• wykonanie instalacji gniazd wtykowych i instalacji siłowej zasilającej urządzenia technologiczne,
• testy i rozruch instalacji w powiązaniu z układem automatyki i monitoringu,
• wykonanie instalacji uziemiającej, odgromowej i połączeń wyrównawczych,
• wykonanie instalacji telefonicznej,
• wykonanie instalacji monitoringu CCTV,
• instalacje elektryczne przy bocznicy kolejowej.

Czas trwania kontraktu: od października 2011 do lipca 2012
Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A.
Wartość kontraktu: 1 856 736,55 pln netto
Referencje

MERIDA MAGAZYN

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa centralnego magazynu firmy Merida w Tyńcu Małym”
Przedmiot umowy:
• wykonanie przyłącza i stacji transformatorowej SN 20kV,
• dostawa i montaż transformatora 630kVA,
• dostawa i montaż rozdzielnicy głównej NN i podrozdzielnic,
• dostawa i montaż baterii kondensatorów,
• wykonanie instalacji oświetlenia głównego i awaryjnego,
• wykonanie instalacji gniazd 400/230V,
• wykonanie instalacji odgromowej i wyróonawczej,
• wykonanie instalacji sieci oświetlenia zewnętrznego,
• wykonanie instalacji kanalizacji teletechnicznej,
• wykonanie sieci strukturalnej kat. 6,
• wykonanie instalacji CCTV,
• wykonanie instalacji kontroli dostępu,
• wykonanie instalacji SAP.

Czas trwania kontraktu: od maja 2011 do lipca 2012
Zleceniodawca: CFE POLSKA Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 3 323 462,68 pln netto
Referencje

KOMPLEKS PRODUKCYJNO-BIUROWO-SOCJALNY OPOLE

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa kompleksu produkcyjno-biurowo-socjalnego w Opolu przy ul. Północnej na działce nr 5/51”
Przedmiot umowy:
• wykonanie przyłącza i stacji transformatorowej SN 15kV,
• dostawa i montaż transformatora 1000kVA,
• dostawa i montaż rozdzielnicy głównej NN i podrozdzielnic,
• dostawa i montaż baterii kondensatorów,
• wykonanie instalacji oświetlenia głównego i awaryjnego,
• wykonanie instalacji gniazd 400/230V,
• wykonanie instalacji odgromowej i wyrównawczej,
• wykonanie instalacji sieci oświetlenia zewnętrznego,
• wykonanie instalacji kanalizacji teletechnicznej,
• dostawa i montaż UPS 70kVA.

Czas trwania kontraktu: od marca 2012 do czerwca 2012
Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Interbud-West” Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 1 413 650,- pln netto
Referencje

WEPA MAGAZYN

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa Budynku Magazynu WEPA Professional Piechowice S.A.”
Przedmiot umowy:
• rozbudowa rozdzielnicy RM1,
• dostawa i montaż rozdzielnic RM-5, RM-5a , RM-5b,
• wykonanie tras kablowych,
• wykonanie zasilania rozdzielnicy głównej RM-5,
• wykonanie instalacji oświetleniowej,
• wykonanie instalacji siłowej i gniazd wtykowych,
• wykonanie instalacji uziemiającej i odgromowej,
• wykonanie instalacji wentylacji i ogrzewania hal,
• wykonanie instalacji zasilania bram, wypustów dachowych,
• wykonanie sieci LAN,
• wykonanie oświetlenia w łączniku między magazynami,
• wykonanie pomiarów odbiorowych.

Czas trwania kontraktu: od marca 2012 do maja 2012
Zleceniodawca: WEPA Professional Piechowice S.A.
Wartość kontraktu: 237 875,- pln netto
Referencje

MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA-MODLIN

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Modernizacja Lotniska Modlin w celu jego przystosowania do obsługi przewoźników niskokosztowych”
Przedmiot umowy:
• zaprojektowanie i wykonanie linii telekomunikacyjnych dla sterowania, monitoringu i sygnalizacji, linii telekomunikacyjnych dla potrzeb teleinformatyki, sieci telefonicznej, teletechnicznej kanalizacji pierwotnej i wtórnej, DVOR telekomunikacji na Lotnisku Warszaw/Modlin:
– wykonanie projektów (wraz z uzgodnieniami i obsługą geodezyjną) budowlanych i wykonawczych sieci kanalizacji teletechnicznej oraz wykonanie projektów wykonawczych dla sieci rozdzielczych światłowodowej o miedzianej oraz ich zakończeń w poszczególnych budynkach oraz wykonania na ich podstawie :
 światłowodowych linii kablowych:
o Z-XOTKtsdD 24J o łącznej długości 4914 m, 192 spawów oraz 8 przełącznic światłowodowych,
o Z-XOTKtsdD 12J o łącznej długości 12 197 m, 384 spawów oraz 32 przełącznic światłowodowych,
o Z-XOTKtsdD 96J o łącznej długości 1936 m, 192 spawów oraz 2 przełącznic światłowodowych,
 miedzianych linii kablowych TK:
o XzTKMXpw 50x4x0,6 o łącznej długości 2418 m, oraz 6 przełącznic MDF,
o XzTKMXpw 25x4x0,6 o łącznej długości 5000 m, oraz 16 przełącznic MDF,
o XzTKMXpw 15x4x0,6 o łącznej długości 2473 m, oraz 8 przełącznic MDF,
o XzTKMXpw 10x4x0,6 o łącznej długości 90 m, oraz 2 przełącznice MDF,
o XzTKMXpw 5x4x0,6 o łącznej długości 989 m, oraz 6 przełącznic MDF,
o XzTKMXpw 100x4x0,6 o łącznej długości 1936 m, oraz 2 przełącznice MDF,
– budowa kanalizacji teletechnicznej ze studniami typu SKMP-4, SKMP-3, SKMP-2:
 4-otworowej z rur RPP110/5,0 – 2924 ,
 6-otworowej z rur RPP110/5,0 – 1388,5 m,
 9-otworowej z rur RPP110/5,0- 713,5 m,
 3-otworowej z rur RPP110/5,0- 507 m,
 2-otworowej z rur RPP110/5,0- 64 m,
– ułożenie kabli teletechnicznych bezpośrednio w ziemi – 4546 m.

Czas trwania kontraktu: od października 2010 do kwietnia 2012
Zleceniodawca: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 1 982 052,00 zł netto
Referencje

KOMENDA MIEJSKA POLICJI ZIELONA GÓRA

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze przy ul. Partyzantów 40”
Przedmiot umowy:
• instalacja oświetlenia – 273 punkty,
• instalacja sieci zasilania ogólnego i sieci komputerowej cat. 6 – 335 punktów,
• budowa wewnętrznych linii zasilających i rozdzielnic piętrowych po 4 szt.,
• instalacja okablowania strukturalnego – 108 punktów (po 4 gniazda RJ45 cat. 6 każdy), dwie szafy 19’’,
• dostawa i montaż systemu kontroli dostępu – 17 przejść objętych kontrolą dostępu,
• dostawa i montaż systemu wideo-domofonowego – 5 przejść,
• dostawa i montaż systemu sygnalizacji włamania,
• dostawa i montaż systemu nadzoru telewizyjnego – 10 kamer, 3 rejestratory – system CNB i BCS,
• dostawa i montaż elementów systemu sygnalizacji pożaru – 86 elementów (czujki, ręczne ostrzegacze i syreny) system BOSCH.

Czas trwania kontraktu: od grudnia 2011 do marca 2012
Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe WIMAR
Wartość kontraktu: 462 475,00 zł netto
Referencje

PUM IV ETAP

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa Centrum Diagnostyki Leczenia Nowotworów Dziedzicznych PUM przy ulicy Lubelskiej 1 w Szczecinie” – etap IV”
Przedmiot umowy:
• wykonanie instalacji elektrycznej siłowej i oświetleniowej,
• wykonanie instalacji odgromowej,
• dostawa i montaż rozdzielnic NN,
• dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielni transformatorowych NN oraz transformatorów medycznych w systemie IT,
• wykonanie instalacji p.poż,
• wykonanie instalacji kontroli dostępu,
• wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i napadu,
• wykonanie instalacji CCTV,
• wykonanie instalacji sygnałowej komputerowej i telefonicznej,
• sprawdzenie i uruchomienie całości wykonanych prac.

Czas trwania kontraktu: od września 2010 do marca 2012
Zleceniodawca: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Wartość kontraktu: 4 100 000,- pln netto
Referencje

O.P.S.O. SP. Z O.O.

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa przyłącza kablowego średniego napięcia do zakładu produkcyjnego O.P.S.O. Sp. z o.o. przy ulicy Spółdzielczej”
Przedmiot umowy:
• wykonanie przyłącza średniego napięcia kablem 3xXRUHAKXs 1×120 – 450 mb,
• podłączenie kabla SN w istniejącym węźle kablowym,
• dostawa i montaż słupowej stacji transformatorowej,
• dostawa i montaż transformatora olejowego o mocy 250kVA,
• dostawa i montaż rozdzielnicy niskiego napięcia wraz z układem pomiarowym,
• wykonanie pomiarów powykonawczych.

Czas trwania kontraktu: od października 2011 do lutego 2012
Zleceniodawca: O.P.S.O. Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 117 200,- pln netto
Referencje

WEPA PROFESSIONAL PIECHOWICE

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa Hali Przetwórstwa Zakładu WEPA Professional Piechowice S.A.”
Przedmiot umowy:
• rozbudowa pola 20kV SN nr 12 w PM2,
• wykonanie linii kablowej SN z PM2 pole do transformatora nr 12,
• dostawa i montaż szynoprzewodu 1000A firmy Siemens wraz z odpływami na nowej hali,
• dostawa i montaż rozdzielnicy głównej i rozdzielnic miejscowych,
• instalacja oświetlenia głównego i awaryjnego,
• instalacja zasilająca i gniazd 400/230V,
• instalacja odgromowa i wyrównawcza.

Czas trwania kontraktu: od sierpnia 2011 do lutego 2012
Zleceniodawca: WEPA Professional Piechowice S.A.
Wartość kontraktu: 766 000,- pln netto
Referencje

CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII MEDYCZNYCH PUM

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Centrum Nowych Technologii Medycznych PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1”
Przedmiot umowy:
• zasilanie obiektu,
• dostawa i montaż rozdzielnic głównych NN wraz z trzema UPS-ami każdy o mocy 60kVA,
• dostawa i montaż rozdzielnic piętrowych elektrycznych,
• montaż tras kablowych pod instalacje elektryczne silno i słaboprądowe,
• wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych: siłowej, oświetleniowej, teletechnicznej,
• wykonanie instalacji odgromowej, wyrównawczej i uziemiającej,
• wykonanie i uruchomienie instalacji SAP – 300 czujników (multisensorowe, dymowe),
• wykonanie i uruchomienie instalacji CCTV – 12 kamer w tym 5 zewnętrznych,
• wykonanie i uruchomienie instalacji SKD – 12 punktów,
• wykonanie i uruchomienie instalacji SSWiN – 81 czujników,
• wykonanie i uruchomienie instalacji oddymiającej,
• wykonanie instalacji komputerowej i telefonicznej – Producent Molex, Cat. 5e, 523 punkty abonenckie,
• sprawdzenie i uruchomienie całości prac.

Czas trwania kontraktu: od lipca 2010 do lutego 2012
Zleceniodawca: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Wartość kontraktu: 1 147 327,- pln netto
Referencje

ZORKA

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Wykonanie instalacji elektrycznych w nowo budowanej hali produkcyjnej w Jeleniej Górze przy ul. Objazdowej 18”
Przedmiot umowy:
• budowa przyłącza energetycznego SN od GPZ do nowo budowanej stacji o długości 1800m,
• budowa zewnętrznej stacji transformatorowej o wymiarach 3x8m (trafo 2x1250kVA) 20/0,4kV z 5-polową rozdzielnicą SN,
• połączenie transformatorów z rozdzielnicą NN w hali za pomocą szynoprzewodów 2000A.

Czas trwania kontraktu: od kwietnia 2011 do listopada 2011
Zleceniodawca: ZORKA Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 740 000,00zł netto
Referencje

ZAKŁAD PRODUKCYJNY MEINERT

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa Zakładu Produkcyjnego firmy Meinert Sp. z o.o.”
Przedmiot umowy:
• dostawa i montaż stacji transformatorowej słupowej z transformatorem 250kVA,
• dostawa i montaż rozdzielnicy zewnętrznej głównej,
• dostawa i montaż rozdzielnic wewnętrznych – 4 szt.,
• wykonanie tras kablowych 600m,
• wykonanie wewnętrznych linii zasilających,
• wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego w hali i części biurowej,
• wykonanie instalacji zasilającej do urządzeń produkcji,
• wykonanie instalacji gniazd 400/230V,
• wykonanie instalacji sieci LAN kat. 5e,
• wykonanie instalacji odgromowej i wyrównania potencjałów,
• wykonanie instalacji kablowej SN w ziemi – 200m.

Czas trwania kontraktu: od kwietnia 2011 do listopada 2011
Zleceniodawca: Przygotowanie i Realizacja Inwestycji BudInwest Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 340 957,-pln netto
Referencje

TERMINAL KONTENEROWY – KANAŁ DĘBICKI

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa terminala kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w zakresie rozbudowy infrastruktury dla przeładunków intermodalnych w rejonie Kanału Dębickiego w porcie w Szczecinie”
Przedmiot umowy:
• wykonanie energetycznej linii kablowej,
• dostawa i montaż słupów oświetlenia ulicznego,
• zabezpieczenie istniejących instalacji energetycznych.

Czas trwania kontraktu: od lipca 2011 do października 2011
Zleceniodawca: Energopol – Szczecin S.A.
Wartość kontraktu: 102 500,- pln netto
Referencje

C.H. TURAWA PARK

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa Centrum Handlowego Turawa Park, Opole”
Przedmiot umowy:
• Centrum Handlowe:
– wykonanie instalacji oświetleniowej,
– instalacja centralnej baterii dla oświetlenia awaryjnego,
– wykonanie instalacji siłowej i gniazd 230V,
– wykonanie zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji,
– wykonanie instalacji uziemiającej i odgromowej,
– wykonanie instalacji SAP, DSO, SWiN,
– wykonanie instalacji telewizji przemysłowej i dozorowej CCTV,
– wykonanie sieci strukturalnej wraz z łączami światłowodowymi,
– wykonanie instalacji monitorów LCD,
– wykonanie BMS BAS,
• Praktiker:
– wykonanie instalacji oświetleniowej,
– instalacja centralnej baterii dla oświetlenia awaryjnego,
– wykonanie instalacji siłowej i gniazd 230V,
– wykonanie zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji,
– wykonanie instalacji uziemiającej i odgromowej,
– wykonanie instalacji SAP, DSO, SWiN,
– wykonanie instalacji telewizji przemysłowej i dozorowej CCTV,
– wykonanie sieci strukturalnej wraz z łączami światłowodowymi,
– wykonanie BMS BAS,
• Galeria Najemców:
– wykonanie instalacji SAP i DSO,
• Hala Kupców:
– wykonanie instalacji SAP,
• Prace zewnętrzne na CH Turawa Park:
– ułożenie kabli energetycznych 1kV i wykonanie zasilania poszczególnych obiektów na terenie C.H. Turawa Park,
– wykonanie stacji transformatorowej 15/0,4kV dla zasilania obiektu Praktiker,
– wykonanie oświetlenia zewnętrznego poszczególnych obiektów, placów dostaw, dróg dojazdowych i parkingów,
– wykonanie zasilania oświetlenia iluminacyjnego, pylonów i reklam,
– wykonanie monitoringu terenu przy pomocy kamer telewizji przemysłowej i dozorowej CCTV,
• Prace zewnętrzne poza C.H. Turawa:
– przebudowa istniejącej linii napowietrznej i kablowej 15kV,
– ułożenie linii kablowej 20kV,
– przebudowa istniejącej linii napowietrznej i kablowej 0,4kV,
– przebudowa istniejącej linii kablowej 0,4kV wzdłuż ul. Dębowej,
– przebudowa sieci telekomunikacyjnych w obrębie ronda na skrzyżowaniu ul. Wygonowej i ul. Witosa,
– oświetlenie ronda i dróg dojazdowych do C.H. Turawa Park.

Czas trwania kontraktu: od lutego 2010 do października 2011
Zleceniodawca: Skanska S.A.
Wartość kontraktu: 10 840 262,- pln netto
Referencje

HALA CENTRUM LOGISTYCZNE – MAGAZYN WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

Pełna nazwa zadania inwestycyjnego: „Hala Centrum Logistyczne NG2 – Magazyn Wysokiego Składowania firmy CCC w Polkowicach przy ul. Strefowej”
Przedmiot umowy:
• wykonanie przyłącza i stacji transformatorowej SN 20kV/0,4kVA,
• dostawa i montaż rozdzielnicy głównej NN i podrozdzielnic,
• instalacja oświetlenia głównego i awaryjnego,
• instalacja gniazd 400/230V,
• montaż szynoprzewodu 1600A i instalację siłową 400/230V,
• instalacja odgromowa i wyrównawcza,
• wykonanie sieci oświetlenia zewnętrznego – 15 słupów,
• wykonanie kanalizacji teletechnicznej – 320 mb,
• wykonanie sieci strukturalnej cat. 6 – 152 punkty,
• instalacja CCTV – 13 kamer,
• instalacja kontroli dostępu i RCP.

Czas trwania kontraktu: od grudnia 2010 do lipca 2011
Zleceniodawca: Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej Sp. z o.o. Sp. k.
Wartość kontraktu: 2 159 000,00 zł netto
Referencje

ROK 2011
Karkonoskie Centrum Medyczne 2011:
Wykonanie prac zgodnie z projektem wykonawczym: montaż oświetlenia dźwigu, montaż opraw ulicznych, demontaż oświetlenia dźwigu i odłączenie dźwigu, montaż opraw, instalacje wewnętrzne.

Bielarnia Hessa Sp. z o.o. 2011:
Wykonanie przyłącza energetycznego Sn wraz z dostawą i montażem słupowej stacji transformatorowej 20 / 0,4 kV wraz z transformatorem olejowym 400 kVA oraz rozdzielnicą nn i układem pomiarowym.

Bader Polska Sp. z o.o. 2011:
Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej instalacji elektrycznej. Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, instalacja oświetlenia podstawowego wiat, instalacja siłowa, instalacje zasilania 2 bram rolowanych, trasy kablowe, rozdzielnica główna dla mocy 40 kW, szafa rack dla instalacji logicznej, zasilanie dwóch wentylatorów wyciągowych oraz jednej centrali wentylacyjno – klimatyzacyjnej, instalacje uziemiające, połączenia wyrównawcze i odgromowa, przeniesienie oświetlenia zewnętrznego z hali istniejącej na projektową, zasilanie hali projektowej z istniejącej hali magazynowej.
Referencje

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Bukowiec:
Wykonanie instalacji oświetleniowej, instalacji siłowej, wykonanie tras kablowych, rozdzielnic elektrycznych i wykonanie sieci logicznej.

Zespół Elektrowni Dolna Odra, Elektrownia Dolna Odra Nowy Czarnów k. Gryfina 2011:
Demontaż instalacji zasilania i sterowania systemami przenośników taśmowych. Wykonanie tras kablowych i systemów prowadzenia przewodów. Dostawa i montaż czujników oraz urządzeń sterujących. Okablowanie nowego układu przenośników wraz z podłączeniami. Wykonanie pomiarów powykonawczych i udział w rozruchu.

Emitel Nadajniki RTV Ślęża, Bogatynia, Kłodzko, Kudowa, Lubań Trzebnica, Jelenia Góra, Wrocław 2011:
Konserwacja i serwis instalacji wykrywania pożaru SAP, instalacji telewizji dozorowej CCTV, sygnalizacji włamania i napadu SSWiN oraz instalacji kontroli dostępu KD.

Centrum Diagnostyki Leczenia Nowotworów Dziedzicznych PUM w Szczecinie 2011:
Wykonanie instalacji oświetleniowych, instalacji gniazd wtykowych, instalacji IT oświetlenia i gniazd wtykowych sal operacyjnych i sal wybudzeń, zasilanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalacji przyzywowe, instalacji odgromowa i wyrównawcza, instalacji systemu SAP, KD, CCTV, SSWiN, sieci strukturalnej LAN, instalacji zajętości pomieszczeń, instalacji oddymiania dróg ewakuacyjnych. Budowa stacji transformatorowej, 2×1000 kVA wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem agregatu prądotwórczego 1000 kVA.

Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4 , budynek M, L i łącznik B 2011:
Wykonanie zasilania 0,4kV, sieci telewizyjnej, instalacji oświetleniowej, instalacji gniazd wtykowych, instalacji IT, oświetlenia i gniazd wtykowych sal operacyjnych i sal wybudzeń. Wykonanie zasilania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wykonanie instalacji przyzywowej, odgromowej i wyrównawczej, instalacji systemu SAP, DSO, KD, CCTV, SSWiN, sieci strukturalnej LAN, instalacji zajętości pomieszczeń, instalacji oddymiania dróg ewakuacyjnych oraz Instalacji z telefonicznymi automatami wrzutowymi.

ROK 2010

Urząd Miasta w Elblągu Sieć szerokopasmowego Internetu Elbląg 2010:
Budowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu – część pasywna w tym m.in.: wykonanie instalacji elektrycznych, prac budowlanych, systemów klimatyzacji precyzyjnej na potrzeby serwerowni, klimatyzacji komfortu na potrzeby punktów dystrybucyjnych, podłóg podniesionych. Budowa kanalizacji pierwotnej oraz wtórnej

Urząd Gminy Kobierzyce Oświetlenie Bielany Wrocław 2010:
Budowa około 9 km linii oświetlenia drogowego i 300 kompletnych punktów oświetleniowych na terenie Bielan Wrocławskich

MP Invest Sp. z o.o. Centrum Kształcenia Praktycznego Legnica 2010:
Dostawa i montaż złącza kablowego ZK, rozdzielnicy głównej wraz z podrozdzielnicami. Wykonanie instalacji odgromowej, uziemiającej, siłowej i gniazd 400/230 V, oświetleniowej z dostawą i montażem opraw oświetleniowych oraz zasilania obiektu liniami kablowymi

Dialog S.A. :
Budowa nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej w technologii PON (światłowodowej) w ramach zadania ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnych usług w oparciu o sieć dostępową w technologii pasywnej sieci optycznej PON” Lubin, 2010
Stworzenie sieci dla ok. 3000 mieszkań na osiedlu Ustronie w Lubinie,
Budowa magistralnych i rozdzielczych kabli światłowodowych – ok. 12,5 km,
Budowa dostępowych kabli światłowodowych KAZ (wewnątrz budynkowych) – ok. 22 km,
Budowa rurociągów teletechnicznych na potrzeby montowanych kabli ok. 12 km,
Budowa pionów teletechnicznych ok. 300 szt,
Wykonanie spawów światłowodowych ok. 2800 szt.

Cefarm Szczecin S.A. Obiekt magazynowy z zapleczem biurowym Szczecin 2010:
Wykonanie instalacji wewnętrznych (oświetlenie i siła), oświetlenia zewnętrznego, przyłącza Sn wraz z blokadą złącza kablowego, sieci strukturalnej MOLEX Cat. 6 wraz z łączami światłowodowymi (230 punktów). Dostawa i montaż kontenerowej stacji transformatorowej 15/0.4 kV – 1×630 kVA, dostawa i instalacja wewnętrznych linii zasilających. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP (200 czujek), systemu Genessis obejmujący zintegrowane instalacje kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania, systemu CCTV (32 kamery w oparciu o system Samsung), rejestracji czasu pracy.
Referencje

Rozbudowa Szpitala SPZOZ w Sulęcinie powierzchnia obiektu ok 4 200 m2 2009-2010:
Wykonanie instalacji sieci strukturalnej kat. 6, systemu sygnalizacji przywoławczej w oparciu o system VAROMED, instalacji domofonowej w oparciu o system MIWI-URMET Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych-sieci logicznych

Telefonia Dialog S.A. Instalacje abonenckie miedziane oraz światłowodowe Wrocław, Lubin, Jelenia Góra, Wałbrzych 2009-2010:
Wykonywanie instalacji abonenckich miedzianych oraz światłowodowych dla potrzeb świadczenia usług telefonicznych, internetowych i telewizji cyfrowej w obszarze obsługiwanym przez „hosty”

INTERBUD-WEST Sp. z o.o. Komenda Policji w Sulęcinie Sulęcin 2009-2010:
Wykonanie instalacji sieci strukturalnej kat. 6 firmy 3M, okablowania instalacji antenowej, instalacji telewizji przemysłowej CCTV w oparciu o system SAMSUNG, instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN i kontroli dostępu w oparciu o system SATEL. Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji przywoławczej w oparciu o system INSEL, instalacji RTV, instalacji domofonowej, instalacji sygnalizacji pożaru SAP w oparciu o system BOSCH

Bader S.A. Hala magazynowa, Bolesławiec 2009-2010:
Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego dla hali magazynowej. Wykonanie instalacji SAP i oddymiania BOSCH, instalacji strukturalnej kat. 6, instalacji siłowych. Wykonanie tras kablowych, instalacji uziemiających, połączeń wyrównawczych i odgromowych. Budowa rozdzielni mocy 100 kW wraz z przyłączami

ROK 2009

Robert Bosch Sp. z o.o. Obiekt produkcyjny Mirków k/Wrocławia 2008-2009:
Montaż rozdzielnie sn i rozdzielni nn, instalacji WLZ, instalacji siłowych i oświetleniowych, okablowania strukturalnego, pożarowych systemów alarmowych i instalacji BMS

Robert Bosch Sp. z o.o. Centrum Biurowo-Szkoleniowe i Dystrybucyjne Warszawa 2008-2009:
Dostawa i montaż rozdzielnic średniego napięcia, podrozdzielnic oraz transformatorów, wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych, instalacja sygnalizacji pożarowej, wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, sieci strukturalnej oraz instalacji audio-video w salach konferencyjnych

EMC Instytut Medyczny Szpital Wrocław 2008-2009:
Montaż urządzeń kompensacji mocy biernej, rozdzielnic, tras kablowych, GLZ i WLZ , oświetlenia oraz instalacji odgromowej, uziemiającej, wyrównawczej, przyzywowej Delta Call Plus oraz EIB

Polimex- Mostostal S.A. Zespół Szkolno-Przedszkolny Wrocław 2008-2009:
Montaż instalacji WLZ, rozdzielnic elektrycznych, instalacji wewnętrznej, oświetlenia wewnętrznego, okablowania strukturalnego, radiofonii, alarmów włamaniowych, pożarowych systemów alarmowych i oświetlenia zewnętrznego

ATA-TECHNIK Sp. j. Oczyszczalnia Ścieków Szklarska Poręba 2008-2009:
Wykonanie zasilania SN wraz z węzłem kablowym SN, usunięcie kolizji NN, wykonanie zasilania SN wraz ze stacja transformatorową

Wepa Professional Piechowice S.A. Zakłady Produkcji Papieru/ Fabryka Papieru Piechowice 2008-2009:
Zasilenie stacji filtrów, montaż rozdzielni, podłączenie urządzeń oraz adaptację budynku produkcyjnego na magazyn

ROK 2008
Volkswagen Motor Polska i Sitech Sp. z o.o. Zakład produkcyjny Sitech Sp. z o.o. i VWMP Polkowice 2008:
Rozdział systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP na dwa odrębne systemy, wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru FRA5000.

Farmacol S.A. Hala magazynowa wysokiego składowania oraz budynku biurowego Macierzysz k/Ożarowa Mazowieckiego 2008:
Wykonanie instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia oraz instalacji słaboprądowych.

Pre-Fabrykat Sp. z o.o. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Jelenia Góra 2008:
Wykonanie oświetlenia zewnętrznego, instalacji elektrycznych, instalacji sieci strukturalnej, instalacji pożaru, instalacji telewizji dozorowe.

Interbud-West Sp. z o.o. Komenda Wojewódzka Policji Gorzów Wielkopolski 2008:
Instalacje systemu telewizji dozorowej, systemu sygnalizacji włamania zintegrowany z kontrolą dostępu, systemu audio-wideo, sieci strukturalne, systemu sygnalizacji pożaru.

Interbud-West Sp. z o.o. Areszt Śledczy Międzyrzecz 2008:
System telewizji kablowej, system sygnalizacji włamania, instalację radiowęzła, instalacji sterowania krat, instalacji przyzywowej, system telewizji przemysłowej, budowę sieci strukturalnej oraz system sygnalizacji pożaru.

Contrast Sp. z o.o. Centrum Dystrybucji zakładów cukierniczych Jutrzenka S.A Kostrzyn Wielkopolski 2008:
Instalacje teleinformatyczne, system sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji włamania i napadu, system monitoringu CCTV, system detekcji gazu, automatykę wentylacji i automatykę klap przeciwpożarowych.

ROK 2007

Elektrotermia Sp. z o.o. Kolej Gondolowa Stóg Izerski Świeradów Zdr. 2007:
Linie SN, stacje transformatorowe, przepompownia.

ThyssenKrupp Stainless Polska Sp. z o.o. Hale produkcyjne Dąbrowa Górnicza 2007:
Montaż kompletnego systemu wykrywania pożaru.

Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Nowak Hale magazynowe SIKLA Jelenia Góra 2007:
Zewnętrzne i wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

EMC Istytut Medyczny Wrocław Szpital Ząbkowice Śl. 2007:
Instalacje elektryczne wraz z zasilaniem SN i nn oraz agregatorem prądotwórczym.

Polimex Mostostal Siedlce S.A. Hale produkcyjne Mondi Mszczonów 2007:
Kompletne wykonanie instalacji elektrycznych oraz dokumentacji projektowej wykonawczej i podwykonawczej.

Polimex Mostostal Siedlce S.A. Zakład obróbki skór „Bader Polska Sp. z o.o.” Bolesławiec 2007:
Linia zasilająca SN; Stacje trafo; sieci + instalacje odgromowa i wyrównawcza; oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne; trasy kablowe; rozdzielnie; sieci komputerowe i telefoniczne; montaż osprzętu.

WEPA PROFESSIONAL Hale produkcyjne fabryki papieru Piechowice 2007:
Linia zasilająca SN; Stacje trafo; sieci + instalacje odgromowa i wyrównawcza; oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne ;automatyka, sieć wewnętrzna NN.

Bader Polska sp. z o.o. Hala wykończenia skór w Bolesławcu Bolesławiec 2007:
Montaż zasilania 300 kV.

Trasko – Inwest Sp. z o.o Hala produkcyjna Bader Bolesławiec 2007:
Kompletne wykonanie instalacji elektrycznych na budowie hali przemysłowej.

Eko-Wod sp. z o.o. Świdnica Przepompownie Wleń 2007:
Zasilanie przepompowni I oświetlenie drogowe.

ROK 2006
Bosch Rexroth Sp. z o.o. Budynek biurowo – magazynowy Warszawa IX 2005 – X 2006:
Zasilanie obiektu; rozdzielnica główna i podrozdzielnice; trasy kablowe; WLZ; dostawa i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu; instalacja p-poż; sieć strukturalna

Sokołów S.A. Zakłady Mięsne Koło V-IX 2006:
Dostawa i montaż szaf sterowniczych komór chłodniczych; uruchomienie instalacji.

PBU „Interbud West” Budynek biurowy Kartografi i Warszawa II-IX 2006:
Realizacja budynku biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Jelenia Góra VI-IX 2006:
Wykonanie instalacji ostrzegania przeciwpożarowego

GATES Polska Budynek Mixera Legnica I -IV 2006:
Wykonanie instalacji energetycznej w budynku Mixera dla potrzeb adaptacji laboratorium mechanicznego.

Polimex -Mostostal Siedlce S.A. Zakład Produkcyjny ADO Legnica XII 2005 – VI 2006:
Kompletne wykonanie instalacji elektrycznych wraz z instalacjami niskoprądowymi; obsługa elektryczna placu budowy.

Budimex Dromex S.A. Fabryka płytek ceramicznych Marconi Piechowice I – VII 2006:
Montaż rozdzielni i transformatorów bez rozdzielni SN.

ROK 2005
Elektrobudowa S.A. Centrum Handlowe TESCO Bolesławiec VIII – XII 2005:
Instalacje elektryczne wnętrzowe, podrozdzielnie, oświetlenie hali i pomieszczeń służbowych.

Polimex Mostostal Siedlce S.A. Fabryka Gates Legnica VII – XII 2005:
Modernizacja układu zasilania SN wraz z instalacjami wnętrzowymi i oświetleniem zewnętrznym.

Zehnder Group sp. z o.o. Hala Logistyki Bolesławiec II – VI 2005:
Instalacje elektryczne oświetlenia, siły, automatyki.

Grupa Sokołów S.A. Zakłady Mięsne Koło VII 2004 – V 2005:
Przebudowa sieci zakładowej SN, budowa nowej sprężarkowni amoniakalnej wraz ze sterowaniem chłodnictwem. Przebudowa komory szokowej oraz rozbioru wołowego wraz ze sterowaniem chłodnictwem.

Kempf Sp. z o.o. Hala produkcyjna Kowary XII 2004 – IV 2005:
Instalacje elektryczne hali produkcyjnej. Trasy kablowe i zasilanie urządzeń.

P.P.U. Izolacje Obiekty firmy BREDSEN Siemianowice Śl. XII 2004 – I 2005:
Instalacje elektryczne i teletechniczne.

EKO-WOD sp. z o.o. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Wleń X 2004 – I 2005:
Przebudowa sieci kablowej SN , demontaż linii napowietrznej.

ROK 2004

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Budynek biurowy Jelenia Góra X-XII 2004:
Modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oddymiającej i sygnalizacji pożarowej.

Zehnder Polska sp. z o.o. Hala logistyki ZEHNDER Bolesławiec XI 2004:
Przebudowa sieci kablowej SN

Mostostal Siedlce SA Zakład Przetwórstwa Skór Bader Bolesławiec VII-XI 2004:
Stacja transformatorowa SN/nn, rozdzielnia główna nn, instalacje elektryczne wnętrzowe (oświetlenie i siła)

SKANSKA SA Ścieżka rowerowa Mojesz VII-VIII 2004:
Oświetlenie ścieżki rowerowej.

Grasso Sp. z o.o. Zakłady Mięsne Gzella Osie VII-VIII 2004:
Okablowanie chłodnictwa wraz ze sprężarkownią

Termotech Sp. z o.o. Sklep KOMFORT Szczecin V 2004:
Okablowanie central klimatyzacyjnych.

Arkom Sp. z o.o. Sklep KOMFORT Szczecin XII – V 2004:
Zasilanie SN, stacja trafo, instalacje wewnętrzne (oświetlenie i siła), instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru.

Orzeł SA Zakłady Produkcyjne Orzeł S.A. Mysłakowice IV 2004:
Budowa sieci SN

ELE-VIS Sp. z o.o. Hale Produkcyjne LEGOCOL Tapety Jelcz-Laskowice II – IV 2004:
Montaż rozdzielnicy głównej nn, instalacje elektryczne wnętrzowe (oświetlenie, instalacje siłowe), sieć strukturalna Cat 5

SKANSKA SA Oświetlenie ulic Jelenia Góra – Sobieszów X 2003 – IV 2004:
Oświetlenie drogowe zasilane linią kablową nn.

NECSO Polska Przebudowa drogi krajowej Radoniów XII 2003 – II 2004:
Przebudowa lini napowietrznych i kablowych SN i nn oraz przebudowa sieci telekomunikacyjnej dalekosiężnej.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Galeria Karkonoska Jelenia Góra I 2004:
Modernizacja instalacji elektrycznych (oświetlenie i siła), sieć strukturalna Cat. 5

Mercury Polska Sp z o.o. Stary Browar – Bank Rozwoju Eksportu Poznań XII 2003 – I 2004:
Montaż rozdzielni elektrycznych, wykonanie instalacji elektrycznych wnętrzowych (oświetlenie i siła), okablowanie instalacji ppoż.

ROK 2003

SPB Przembud Sp. z o.o. APPLE – Hala Magazynowa Bolesławiec X-XII 2003:
Dostawa i montaż rozdzielnicy głównej nn, linia kablowa nn, wykonanie instalacji elektrycznych wnętrzowych (instalacje oświetleniowe i siłowe), sieć strukturalna Cat 5, instalacja telewizyjna, instalacja przyzywowa

ELE-VIS Sp. z o.o. Sklep BIEDRONKA Lubsko XI 2003:
Montaż rozdzielnicy głównej nn, linia kablowa nn, instalacje wnętrzowe (instalacje oświetleniowe i siłowe).

BANK GENÓW Obiekty Banku Genów Kostrzyca X-XI 2003:
Przebudowa napowietrznej lini SN / wykonanie linii kablowej nn

Mercury Polska Sp. z o.o. Stary Browar Poznań X 2003:
Instalacje elektryczne w sklepie „Świat Dziecka” oraz zasilanie i oświetlenie awaryjne w sklepie H & M.

SPB Przembud Sp. z o.o. Hale Produkcyjne Zehnder Group Bolesławiec II-X 2003:
Lina kablowa SN, przebudowa stacji SN, dostawa i montaż rozdzielnicy głównej nn, instalacje elektryczne wnętrzowe (oświetlenie, instalacje siłowe), sieć strukturalna Cat 5

Zehnder Group Biura Zehnder Group Bolesławiec IX 2003:
Okablowanie układu klimatyzacji promiennikowej.

Komfort Sp. z o.o. Sklep KOMFORT Rzeszów VII-IX 2003:
Instalacje elektryczne wnętrzowe (oświetlenie, instalacje siłowe).

Swietelsky Sp. z o.o Centrala Systemowa OBI Warszawa VI-VIII 2003:
Modernizacja układu zasilania (zasilanie SN), dostawa i montaż rozdzielnicy głównej nn, instalacje elektryczne wnętrzowe (oświetlenie i instalacje siłowe), sieć strukturalna Cat 6, instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru, instalacja antywłamaniowa.

Mercury Polska Sp. z o.o. Zakłady Produkcyjne POLAR Wrocław VI-VII 2003:
Okablowanie i podłączenie linii technologicznej SARES.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Budynek mieszkalny Jelenia Góra VI 2003:
Modernizacja układu zasilania budynku (zasilanie kablowe nn) wraz z przebudową układu rozliczeniowego.

Politechnika Wrocławska Ośr. Wczasowy Politechniki Wrocławskiej Szklarska Poręba VI 2003:
Instalacja oświetlenia awaryjnego.

SUN Energy Sp. z o.o. Centrum Jelenia Struga Kowary VI 2003:
Wykonanie instalacji zasilającej pompy ciepła.

Profi Enamel Marek Jankowski Centrum Jelenia Struga Kowary III-VI 2003:
Dostawa i montaż rozdzielnicy głównej nn, linia kablowa nn, wykonanie instalacji elektrycznych wnętrzowych (instalacje oświetleniowe i siłowe), sieć strukturalna Cat 5, instalacja telewizyjna, instalacja przyzywowa, instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru

SAP Projekt Obiekt TP S.A. Wałbrzych V 2003:
Układ sterowania klimakonwektorami.

Mercury Polska Sp. z o.o. Zakłady Produkcyjne POLAR Wrocław II-V 2003:
Montaż rozdzielnicy głównej nn, montaż szynoprzewodów, instalacje elektryczne wnętrzowe (oświetlenie, instalacje siłowe).

METRO Real Estate Management Sp. z o.o. Sklep KOMFORT Legnica I-V 2003:
Instalacje elektryczne wnętrzowe (oświetlenie, instalacje siłowe).

PPH Chwastek Sp. z o.o. Supermarket Kaufl and Wałbrzych I-II 2003:
Przebudowa sieci SN.