Informacje podstawowe

Zakres naszej działalności
Specjalizacja
Klienci Elektromont S.A.
Główni Dostawcy Elektromont S.A.
Zarys strategii Elektromont S.A.
Cele Emisyjne

Katalog Elektromont S.A.

 Zakres działalności :

Obejmuje pełny proces inwestycyjny począwszy od stworzenia koncepcji, poprzez projektowanie, realizację i uruchomienie instalacji elektrycznych niskiego (nn) i średniego napięcia (SN) oraz instalacji teletechnicznych.

 Specjalizacja:

Wykonawstwo instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej

 • hale produkcyjne
 • hale magazynowe
 • obiekty biurowe
 • wielkopowierzchniowe obiekty handlowe
 • obiekty komunalne (m. in. szpitale, infrastruktura drogowa)
 • zakłady przetwórstwa spożywczego (np. chłodnie i mroźnie, zakłady mięsne, linie technologiczne przetwórstwa spożywczego)
 • hotele i obiekty uzdrowiskowe

Klienci Elektromont S.A.:

 • generalni Wykonawcy obiektów i inwestycji. np.  Echo Investement S.A., Energopol S.A., Pol Aqua S.A., Budner, Skanska S.A., PORR, Strabag, Rexroth, Bosch, Egbud, Elektrobudowa S.A., Budmimex, Jakon, Takenaka, CFE, Erbud;
 • inwestorzy prywatni, zlecający Spółce usługi bez pośrednictwa Generalnych Wykonawców – Bosch, Zakłady Mięsne Sokołów, Bader Polska, Wepa Professional, ThyssenKrupp Stainless, Zehnder i inni.
 • firmy typu project management, czyli podmioty działające na zlecenie Inwestorów organizujących i przeprowadzających cały proces inwestycyjny

Główni Dostawcy Elektromont S.A.:

 • Fega,
 • TIM,
 • Onninen,
 • Eaton,
 • INS-EL,
 • Bosch,
 • Legrand,
 • Schrack Technik,
 • Arpol,
 • Schneider Electric,
 • Philips
 • LappKabel,
 • ABB,
 • Siemens,
 • Osram,
 • Es-System,
 • Alfa 0 Elektro.

Zarys Strategii Elektromont S.A. opiera się na następujących założeniach:

 1. Realizacja usług w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych średniego, niskiego napięcia oraz instalacji niskoprądowych w obiektach przemysłowych oraz obiektach użyteczności publicznej.
 2. Realizacja kontraktów o wartości między 500 000 a 10 000 000 złotych netto o czasie realizacji do 1 roku.
 3. Specjalizacja i kompleksowość świadczonych usług w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych.
 4. Wzmocnienie pozycji na rynku krajowym.
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego Spółki, a w szczególności utrzymanie płynności finansowej.

Cele emisyjne:

 • inwestycje związane z rozwojem działalności w zakresie wykonawstwa instalacji niskoprądowych oraz instalacji teletechnicznych
 • inwestycje związane z rozwojem działalności w zakresie utrzymania ruchu instytucji, zakładów produkcyjnych i obiektów użyteczności publicznej.
 • tworzenie oddziałów-przedstawicielstw handlowych, dla zbliżenia się do obecnych i potencjalnych Klientów oraz   zwiększenia przychodów z działalności na rynku krajowym;
 •  wzrost konkurencyjności Elektromont S.A. oraz wzrost siły rynkowej w zakresie realizacji instalacji niskoprądowych lub teletechnicznych przez akwizycja 1-2 spółek świadczących usługi w zakresie wykonawstwa instalacji niskoprądowych lub instalacji teletechnicznych
 • inwestycje we wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem oraz usprawnienie organizacji.