WZA

 

Akcjonariusz Liczba akcji % ogólnej liczby akcji Liczba głosów % ogólnej liczby głosów
 1. Tadeusz Mazur 1 830 004 28,15% 1 830 004 28,15%
 2. Zdzisław Kondrat 1 254 500 19,30% 1 254 500 19,30%
3. EKOBOX S.A. 1 239 337 19,07% 1 239 337 19,07%
4. Małgorzata Tymińska 954 160 14,68% 954 160 14,68%
5. Wiesław Charążka 518 345 7,97% 518 345 7,97%
6. Pozostali 703 654 10,83% 703 654 10,83%

Kapitał Zakładowy Emitenta Tworzy 6 500 000 akcji, w tym:

  • 5 100 000 akcji serii A
  • 28 000 akcji serii B
  • 1 372 000 akcji serii C

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł

Struktura wg % ilości akcji

Struktura wg ilości głosów