WZA

 Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % ogólnej liczby akcji Liczba głosów % ogólnej liczby głosów
 1. Małgorzata Tymińska 2 094 085 32,22% 2 094 085 32,22%
 2. Zdzisław Kondrat 1 254 500 19,30% 1 254 500 19,30%
3. EKOBOX S.A. 1 247 381 19,19% 1 247 381 19,19%
4. Tadeusz Mazur 690 004 10,62% 690 004 10,62%
5. Wiesław Charążka 518 345 7,97% 518 345 7,97%
6. Pozostali 695 685 10,7% 695 685 10,7%

Kapitał Zakładowy Emitenta Tworzy 6 500 000 akcji, w tym:

  • 5 100 000 akcji serii A
  • 28 000 akcji serii B
  • 1 372 000 akcji serii C

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł